Luonnonvarakeskus

Iso vääntö Luken hiilinielulaskelmasta – hakkuukypsyys ja hakkuumäärät sekoittuvat pahasti

Luonnonvarakeskus korjaa Euroopan unionille toimitettavaa arviota vertailutasosta, johon Suomen hakkuita ilmastoneuvotteluissa verrataan. Korjaus on nostanut julkisuudessa keskustelun, jossa käsitteet ja […]

Lahopuun määrä metsissä kasvaa nopeasti – luonnon monimuotoisuus ja hakkuut voidaan sovittaa yhteen

Lahopuun määrän arvioidaan voivan kasvaa nykyistä suuremmillakin hakkuilla jopa 20 kuutioon hehtaaria kohti vuonna 2065. Saavutettu taso ei ole sama […]

Monikäyttömetsien pinta-ala laskee – hakkuuta yhä pienemmällä alalla

Vain kolme neljännestä suomen metsä- ja kitumaan alasta on enää vailla käyttörajoituksia. Rajoitetussa käytössä tai suojelussa olevien metsien pinta-ala Suomessa […]

Avoin tieto ja uudet asetukset kirittämään kiertotaloutta – tuhkasta tehoaine teiden kunnostukseen ja lannoitukseen

Jotta loikka fossiilitaloudesta kiertotalouteen toteutuisi, myös metsäteollisuuden sivuvirrat halutaan tehokkaampaan käyttöön. Raaka-aineen hyödyntämisessä auttaa pian julkaistava Biomassa-atlas. Suomen metsä- ja […]

Etelä-Suomenkin suojeluprosentti on jo 4,8 ‒ uusi selvitys kertoo

Suomen metsistä on suojeltu kaikkiaan 12 prosenttia. Tuoreessa Luonnonvarakeskuksen selvityksessä suojeluprosentit on ensimmäistä kertaa laskettu myös maakunnittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan suojeltuja […]

Lisähakkuut eivät vaaranna hiilinielua ‒ Luonnonvarakeskus selvitti

Luonnonvarakeskuksen tuoreen selvityksen mukaan metsien hiilinielu säilyy siitäkin huolimatta, että hakkuita kasvatetaan suunnitellusti. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomen metsät sitoivat vuonna 2014 […]

Metsät voisivat kasvaa jopa 150 miljoonaa kuutiota vuodessa

Luonnonvarakeskus kokoaa valtakunnan tasolle tiedon metsänkasvun lisäysmahdollisuuksista. Myös ympäristövaikutukset selvitetään. Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeen nimi Metsä 150 viittaa metsien kasvun määrään: kun […]

Metsäntutkimuksen pelätään katoavan Luonnonvarakeskukseen

Professori Risto Seppälä esittää Metsäalan tutkimusneuvoston perustamista. Mukaan pitäisi saada kaikki metsäntutkimusta tekevät tahot Suomessa. Seppälä perustelee, että Suomessa tarvitaan […]