luontotyyppi

Metsäisten luontotyyppien uhanalaistumista on torjuttu jo kauan – toimintaa pitää kuitenkin tehostaa

Suomen metsäluontotyypeistä kolme neljäsosaa on arvioitu uhanalaisiksi. Suurimpana syynä on metsien hoito ja käyttö. Ilman luonnonhoitoa tilanne olisi tutkijoiden mukaan […]

Talousmetsien luonnonhoito saa tukea tutkimuksesta

Tänään julkistettava luontotyyppien uhanalaisuutta koskeva tutkimus osoittaa, että metsäluonnossa monimuotoisuutta löytyy talousmetsien kaikista ikäluokista. Suomen ympäristökeskuksen vetämä tutkimus Suomen luonnon […]