metsätie

Metsäteiden kunto on puuhuollon pullonkaula – näin tien kunnossapitoon kannattaa panostaa

Metsätieverkosto on elintärkeä puuhuollon toimivuudelle. Suuri osa teistä on peruskunnostuksen tarpeessa, mutta työ jää pitkälti tekemättä. Tienpitoon saatava valtion tuki […]

Avoin tieto ja uudet asetukset kirittämään kiertotaloutta – tuhkasta tehoaine teiden kunnostukseen ja lannoitukseen

Jotta loikka fossiilitaloudesta kiertotalouteen toteutuisi, myös metsäteollisuuden sivuvirrat halutaan tehokkaampaan käyttöön. Raaka-aineen hyödyntämisessä auttaa pian julkaistava Biomassa-atlas. Suomen metsä- ja […]

Metsätietä ei aina tarvitse korjata kokonaan

Yksityisten metsäteiden perusparannuksia voitaisiin kohdistaa nykyistä enemmän vain teiden huonokuntoisille osuuksille. Usein kuitenkin korjataan koko tie, vaikka tukea saisi pätkällekin. […]

Metsäala vähemmistönä metsäteiden käyttäjissä

Kainuussa tehdyn selvityksen mukaan metsäteitä käytetään eniten harrastustoimintaan. Metsäteiden käyttäjiä on jatkossa tarkoitus tutkia myös muualla Suomessa. Metsäteiden käyttäjiä koskeva […]