tutkimusstrategia

Metsäalalle uusi tutkimusstrategia

Metsäyhdistys on laatinut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta metsäalan uuden tutkimusstrategian. Sen avulla julkista tutkimusrahoitusta suunnataan metsäalan kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseen. […]