uhanalaisuus

Uhanalaisia lajeja autetaan siirtoistutuksin – kääpiä pelastuu, jos metsissä on tarpeeksi lahopuuta

Lahopuun merkitys useille uhanalaisille lajeille on suuri. Lahopuun määrä metsissä on kasvussa, mutta se ei automaattisesti palauta metsiin kadonneita tai […]

Uhanalaisten osuus tutkituista metsälajeista on pysynyt ennallaan – luonnonhoidosta ovat hyötyneet kymmenet lajit

Metsäluonnon hoitotoimet eivät ole turhia, osoittaa tuore arvio Suomen lajien uhanalaisuudesta. Metsien uhanalaisilla menee paremmin kuin muiden elinympäristöjen uhanalaisilla ja […]

Metsäisten luontotyyppien uhanalaistumista on torjuttu jo kauan – toimintaa pitää kuitenkin tehostaa

Suomen metsäluontotyypeistä kolme neljäsosaa on arvioitu uhanalaisiksi. Suurimpana syynä on metsien hoito ja käyttö. Ilman luonnonhoitoa tilanne olisi tutkijoiden mukaan […]

Metsien uhanalaisilla menee muita paremmin – joillakin mittareilla tilanne saattaa jopa kohentua

”Metsien uhanalaisuusindeksin muutokset osoittavat, että laajamittaiset toimet luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi metsien käsittelyssä todella vaikuttavat lajiston tilanteeseen”, sanoo tutkija. Luonnontieteellisen keskusmuseon […]

Ennätysmäärä valkoselkätikkoja Suomessa – moni muukin uhari pärjää entistä paremmin

Suomalaismetsistä on tänä kesänä kuulunut hyviä uutisia. Moni uhanalainen laji voi paremmin suojelutyön ja metsänhoidon ansiosta. Valkoselkätikan lisäksi voittajiin kuuluvat […]

Tuli kuuluu luontoon – kulotus hoitaa metsää ja lisää monimuotoisuutta

Kun suomalainen metsä savuaa, kyse ei onneksi aina ole metsäpalosta vaan tarkoituksellisesta metsän polttamisesta. Kulotus on perinteinen metsänhoitomuoto, joka lisää […]

Näkökulma: Suomen metsät kestävät kyllä

”Olen tässä nyt jo useamman kerran kertonut, mikä on ongelma Suomen metsien käytön ekologisen kestävyyden suhteen”, sanoi WWF:n Jussi Nikula […]

Metsälajien uhanalaisuus on vähentynyt

Uuden tarkastelun mukaan nisäkkäiden uhanalaisuus on Suomessa vähentynyt, mutta lintujen lisääntynyt. Metsälajit pärjäävät arviossa hyvin. Ympäristöministeriön tilaamassa tarkastelussa yhdenkään nisäkäslajin […]

Metsäluonnon hoito on tehonnut

Ympäristöministeriön uusi uhanalaiskartoitus osoittaa, että toimenpiteillä metsäluonnon monimuotoisuuden hyväksi on ollut positiivinen vaikutus. Tänään julkistettu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen uhanalaisarvio […]

Talousmetsien luonnonhoito saa tukea tutkimuksesta

Tänään julkistettava luontotyyppien uhanalaisuutta koskeva tutkimus osoittaa, että metsäluonnossa monimuotoisuutta löytyy talousmetsien kaikista ikäluokista. Suomen ympäristökeskuksen vetämä tutkimus Suomen luonnon […]