Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä design-suuntautuneella pedagogiikalla -kurssi

07.03.2020 - 16.04.2020
Vantaan luontokoulu

Vantaan luontokoulu

Kurssi järjestetään Vantaan luontokoululla, os. Sotungintie 25 A, 01200 Vantaa.

Ensimmäinen kurssipäivä on lauantaina 7.3.2020 klo 9-16 ja toinen torstaina 16.4.2020 klo 16-19.

Kurssilla perehdytään design-suuntautuneeseen pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan oppimismenetelmään, joka perustuu lasten omiin kysymyksiin. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen.

Kurssin kouluttajana toimii lastentarhanopettaja, ympäristökasvattaja Mari Parikka-Nihti, joka on soveltanut menetelmää omassa työssään.

Ensimmäisen kurssipäivän aikana tutustutaan menetelmän teoriataustaan ja tehdään ryhmissä oma pieni tutkimusprojekti. Kokemuksemme perusteella on tärkeää, että menetelmää kokeillaan itse, jotta sen eri vaiheet tulevat tutuiksi ja kynnys ottaa menetelmä käyttöön omassa työssään laskee. Lisäksi kuullaan käytännön kokemuksia varhaiskasvatuksesta alakouluun: miten menetelmää on sovellettu alakoulun ja päiväkodin arjessa eri ikäisten lasten kanssa.

Osana kurssia, ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, osallistujat toteuttavat lapsiryhmänsä kanssa oman projektin.

Toisena kurssipäivänä esitellään projektit, vaihdetaan kokemuksia ja paneudutaan projektin arviointimahdollisuuksiin.

Kurssilla opeteltavaa menetelmää voi soveltaa eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain luontoon. Tällä kurssilla oppimisympäristönä toimii luontokoulun pihasta aukeava metsä. Varustukseksi kurssille tarvitset sopivat vaatteet niin sisällä kuin ulkona olemiseen. Ulkona liikumme noin 45 minuuttia koko ryhmän kanssa (rauhallisessa tahdissa), minkä jälkeen ulkona ollaan vaihteleva aika pienryhmien omasta tutkimusaiheesta riippuen.

Osallistujien toivotaan ottavan mukaan oman tabletin tai läppärin ja kameran (kännykän kamera on riittävä) sekä tarvittaessa yhdyskaapelin (jotta datan siirto läppärille onnistuu). Kaikilla ei ole tarpeen olla omia välineitä mukana, joten ilmankin voi hyvin tulla. Teknisiä välineitä käytetään apuna pienryhmätyöskentelyssä ja aineiston taltioinnissa.

Kurssi sopii kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta yläkouluun sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille ja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä ideoita päiväkodin, ala- ja yläkoulun yhteistyön kehittämiseen. Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa

Kurssin hinta on 40 € ja siihen sisältyvät materiaalit sekä lounas ja kahvit kurssipäivien aikana.

ILMOITTAUDU KURSSILLE

Lisätietoja

Suvi Pessala, Suomen Metsäyhdistys, suvi.pessala@smy.fi, puh. 045 6575 442

Menetelmä on kehitetty Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella osana Case Forest – pedagogics towards sustainable development -hanketta. Menetelmä sopii niin eri oppiaineisiin kuin eri-ikäisten lapsien opettamiseen. Lue lisää menetelmästä >