Päättäjien Metsäakatemian 47. kurssi

10.09.2019 - 27.09.2019

Päättäjien Metsäakatemian 47. kurssi tutustuttaa päättäjät metsäalaan

Syksyn Metsäakatemia koostuu päivän seminaarista Kirkkonummella ja kolmen päivän maastoretkeilystä Kainuussa. Kurssin tavoitteena on ennen kaikkea herätellä osallistujajoukon kiinnostusta metsäasioihin ja käydä keskustelua metsien tarjoamista mahdollisuuksista yhteiskunnan kehittämisessä. Kurssilla päättäjät saavat myös monipuolista, moniarvoista ja ajantasaista tietoa metsäalan toiminnasta, kehityssuunnista ja -haasteista.

 

Retkeilyllä tutustutaan metsäalaan käytännössä

Metsäakatemian kolmepäiväisellä maastojaksolla tutustutaan suomalaiseen metsätalouteen ja -teollisuuteen, metsäalan toimijoihin ja tulevaisuuden innovaatioihin käytännössä.

Metsäkohteella perehdytään muun muassa puunhankintaan, talousmetsän luonnonhoitoon, metsätalouden työvoimakysymyksiin sekä toimijoiden rooleihin metsätaloudessa ja puunhankinnan ketjussa.

Kuhmon Kantolan Woodpoliksessa tutustutaan sahateollisuuden merkitykseen metsäalan arvoketjussa ja nähdään kuinka tukki jalostuu parruiksi, lankuiksi ja laudoiksi sekä edelleen ristiinliimatuiksi massiivipuulevyiksi ja kokonaisiksi taloelementeiksi.

Kurssi tutustuu myös Kuhmon Tuupalan kouluun. Se on Suomen ensimmäinen CLT-elementeistä rakennettu koulu, jonka rakennusmenetelmän on kehittänyt Oy CrossLam Kuhmo Ltd. CLT-levy toimii sekä rakennuksen kantavana rakenteena että valmiina sisäpintana.

Kuhmossa kurssi keskustelee myös metsien monimuotoisuuden suojelusta, muun muassa vierailulla Lentuan luonnonsuojelualueella. Lentualla opitaan myös suojelualueiden hoidosta ja elinympäristöjen ylläpidosta. St1:n biojalostamolla perehdytään siihen, miten sahojen sivuvirta sahanpuru muuntuu monenlaisiksi biotuotteiksi, muun muassa uusituvaksi biopolttoaineeksi.

Lisäksi kurssilla kuullaan ja keskustellaan muun muassa Suomen pedoista, suomalaisten metsäsuhteesta, nuorten metsäkasvatuksesta sekä metsiin perustuvasta matkailusta ja virkistyskäytöstä.

Lue lisää kurssin teemoista ja vierailukohteista

Alle on koottu laajasti taustatietoa metsistä ja Metsäakatemian maastojaksoon liittyviestä teemoista.
Lue lisää Metsäakatemian vierailukohteista täältä. Kurssilla pidetyt alustukset kootaan verkkosivujen materiaaliarkistoon.

Metsävarat ja talousmetsän hoito sekä ilmastonmuutos:

Metsäalan työvoimapula pullonkaulana:

Metsien suojelu ja monikäyttö:

Puurakentaminen ja metsäteollisuus:

Muuta mielenkiintoista metsiin liittyvää tietoa:


Päättäjien Metsäakatemiaa rahoittaa Suomen Metsäsäätiö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Tutustu Päättäjien Metsäakatemiaan ja lue lisää Metsäakatemian esitteestä.