Keittiön biojäte siististi kierrätykseen

Lisätiedot

Yhteystiedot

  • Hämeen ammattikorkeakoulu

    Sähköp. hamk(at)hamk.fi

    www.hamk.fi

    Biotalouden tutkimusyksikkö

    Johtaja Mona-Anitta Riihimäki, puh. 03 646 5266

Kotitalouksien ja ravintoloiden biojätteen erilliskeräyksen ongelma on, että biojäte kulkee useita päiviä omasta biojäteastiasta yleiseen biojätekeräyksiin ja siitä eteenpäin käsittelyyn. Matka on niin pitkä, että mikrobitoiminta, joka on biojätteessä kaiken aikaa käynnissä, ehtii usein muuttaa ainakin osan biojätteesta kelvottomaksi ennen aikojaan.

Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden tutkimusyksikössä on nyt kehitetty laite, jonka avulla mikrobitoiminta saadaan pysähtymään jo keittiössä. Laite silppuaa biojätteen pussiin ja imee pussista ilman pois. Menetelmän avulla biojätteen energiapotentiaali säilytetään mahdollisimman pitkälle ennen lopullista käsittelyä uusioraaka-aineeksi tai energiaksi.

Isompaa laitetta on testattu koekäytössä Hämeenlinnan Visamäen Innoparkin ravintolassa. Keksintö on patentoitu ja sen kehittelyä jatketaan.

 

Palaute