Suomi ja Ruotsi edistävät yhdessä biotaloutta – Metsäpäivien avajaiskeskustelussa tiukkaa EU-asiaa

Metsäpäivät aloittaa keynote-puheenvuoro, jossa kuullaan Suomen ja Ruotsin yhteisistä metsäpoliittisista tavoitteista.

Lavalle nousevat maa- ja metsätalousministeriön metsä- ja biotalousyksikköä johtava metsäneuvos Erno Järvinen ja hänen kollegansa, Ruotsin ministeriön maaseutu- ja infrastruktuuriosaston metsä-, ympäristö- ja tutkimusyksikön johtaja Turid Tersmeden.

Molemmat painottavat Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä biotalouden merkitystä ja sen kasvupotentiaalin tunnistamista EU-politiikassa.

”Metsien ja maankäytön osalta tulisi ottaa huomioon jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja antaa tilaa kustannustehokkaille kansallisille toimenpiteille. Samalla on tunnistettava liiketoiminnan mahdollisuudet”, Erno Järvinen sanoo.

”Osallistumme Euroopan raaka-ainetoimituksiin aktiivisen metsätalouden kautta. Työskentelemme EU:ssa yhdessä muun muassa korostaaksemme biotaloutta olennaisena osana kilpailukykyistä, vihreää siirtymää ja tärkeänä osana ilmastohaasteen selvittämistä”, Turis Tersmeden toteaa.

Järvinen ja Tersmeden korostavat myös metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista. Ympäristötavoitteissa on huomioitava jäsenmaiden väliset erot kuten muussakin metsäpolitiikassa, joka kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan.

Ruotsinkielinen ohjelma jatkuu myös avajaiskeskustelun jälkeen Metsäpäivillä 2024, jossa sille on torstaina 24.10. varattu yksi kolmesta teemalavasta.