Referenssit

Tutustu töihimme

Meillä on kokemusta muun muassa metsäalan tapahtumien järjestämisestä, monikanavaisten viestintähankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, metsäalan koulutuksesta ja konsultoinnista sekä myyntituotteiden tuottamisesta hankkeiden tarpeisiin.

Tapahtumat

Tuottamistamme tapahtumista tunnetuin on valtakunnalliset Metsäpäivät. Metsäpäivät on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen tilaisuus, joka rakentaa metsäalan ammatti-identiteettiä ja yhteishenkeä sekä tarjoaa alan tuoreinta tietoa.

Viestintähankkeet

Uusi puu -hankkeen tavoitteena on lisätä vaikuttajien ja päättäjien tietoisuutta puupohjaisesta biotaloudesta. Hanke esittelee konkreettisia esimerkkejä olemassa olevista puupohjaisista tuotteista ja lähitulevaisuuden kestävistä ratkaisuista.

Koulutus ja konsultointi

Forest Academy for Decision Makers on tuotteistettu viestintäkonsepti, jonka tavoitteena on kasvattaa sosiaalista pääomaa ja tukea metsien kestävän käytön mahdollisuuksien hyödyntämistä yhteiskunnassa. Forest Academy -toiminnan kohderyhmänä ovat kohdemaissa eri aloilla toimivat yhteiskunnalliset päättäjät, johtajat ja muut vaikuttajat.

Myyntituotteet

Metsäviestintä Oy voi tuottaa hakkeille niiden tarpeisiin erilaisia myyntituotteita, tai lunastaa jo valmiita tuotteita hankkeilta hyödynnettäväksi kaupallisesti. Näin hyvät innovaatiot voivat jatkaa elämäänsä vielä hankkeen tai projektin päätyttyä. Yksi esimerkki hankkeen sisällä innovoidusta, mutta Metsäviestintä Oy:n myymästä tuotteesta on Metsien Suomi -siemenkiekko.