Gratis besök av skogsfackman till din skola!

Beställ en skogsfackman till din skola för att dra ett utarbetat program.

Programmet genomförs alltid i samarbete med läraren.

Allt material och alla förnödenheter kommer med, du behöver bara hitta en lämplig dag!

Ta kontakt !

martin.antell@smy.fi