Skogsnöten

Skogsnöten är en landsomfattande tävling i skogskunskap för högstadium som ordnas nu för 44:e gången år 2025. Skogsnöten har arrangerats i ett sträck sedan 1982 och den har lockat över en miljon finländare att delta. Skogsnötens arrangörer är Biologi- och geografilärarnas förbund BMOL rf och Forstföreningen samt skogsbranschen. Det är gratis att delta i tävlingen. 

Man kan delta i Skogsnöten på finska (Metsävisa) eller svenska. Bekanta dig med Skogsnöten.

Aktuellt

Tävlingen

Anmälan

Anmälningstiden tar slut den 12.1.2025. Alla elever i åk 7-9 kan deltaga, vissa klasser, smågrupper eller enskilda frivilliga elever. Tävlingsblanketterna och vinsterna kommer per post.

Utförandet av Skogsnöten i skolan

Lärarna ordnar Skogsnöten för eleverna på Skogsnöten-dagen den 5.2.2025. En 45 min lektion räcker till utförandet. Tävlingsblanketterna kan korrigeras på olika sätt. Läraren kan rätta alla, eller eleverna kan rätta varandras blanketter med hjälp av mallsvaren. Man kan bekanta sig med tidigare års tävlingsblanketter.

Skolans vinnare

Skolans vinnare belönas med en kåsa och ett diplom. Skolans vinnares uppgifter och tävlingsblankett returneras elektroniskt till Forstföreningen senast den 28.2.2025.

Finalen

Finalen ordnas för de 50 bästa samt deras lärare den 22.–23.5.2025. Inbjudningarna kommer i månadsskiftet mars/april. Finalen är en ca. två timmars tävling i terrängen. Läs mer om finalen.

Lärarnas kommentarer om deltagandet i Skogsnöten

1. Mångsidiga, kvalitativa frågor om t.ex artkännedom samt olika tillämpande uppgifter
2. Intressanta aktuella ämnen och tilläggsinformation till läraren
3. En riksomfattande tävling som inspirerar många elever.
4. Den färgglada och eleganta tävlingsblanketten lämpar sig också för undervisning i ett senare skede.
5. Lätt att korrigera. Korrigeringen kan utföras tillsammans med eleverna.

Belöningar

  • Skolans vinnare belönas med en kåsa och ett diplom.
  • Nytt för 2024 är att Föreningen för Skogskultur belönar de tre bästa finlanssvenska resultaten med en årgång av Skogsbruket tidningen. Det bästa resultatet får ett stipendium på 100 euro.
  • De 50 bästa och deras lärare får en tvådagars resa till finalen i Helsingfors. Det ordnas program i huvudstadsregionen.
  • Finalens tre bästa vinner pris på 500, 300 och 200 euro. 100 euro vinner övriga som placerar sig bland de tio bästa.
  • Det lottas också ut 15 tvåveckors sommarjobb bland de som klarat sig bra i tävlingen. Vi försöker ordna jobben i elevens hembygd via Skogsreviren, Mtk och Forstföreningen