Vill du ännu amäla din elever till Skogsnöten?

Anmälningstiden gick ut. Du kan ännu delta genom att ringa 050 3546 757. Skogsnötendagen är osndagen den 9.2.

Anvisningar åt läraren

Anvisningarna uppdateras här

Läs mera

Tidigare frågor i Skogsnöten

Här hittar du tidigare frågor i Skogsnöten samt mallsvar. Årets frågor och svar uppdateras i slutet av februari.

Läs mera

Skogsmästaren-spelet

Här kan deltagare i Skogsnöten öva sig med skogsmästarapplikationen.

Läs mera

Republikens presidents Sauli Niinistös hälsning till deltagarna i Skogsnöten

Läs mera
Lehdistötiedote
26.05.2021

Skogsnötens 40:e final avgjord – svenskspråkiga deltagarnas andel ökade märkbart

Läs mera

Metsävisa

Suomenkieliselle Metsävisasivulle

Läs mera

Skogsnötens arrangörer och sponsorer

Här hittar du alla dem som är med och förverkligar Skogsnöten

Läs mera

Food and Forest Development

Här hittas mera information om FFD.

Läs mera

Kurser och Evenemang

Se mera