Kontakta oss

Finska Forstföreningen rf

Salomonsgatan 17 A
00100 Helsingfors
info@smy.fi | +358 9 685 0880

Kirsi Joensuu

Kirsi Joensuu

+358 40 8400642

kirsi.joensuu@smy.fi

Tarja Etelämaa

Tarja Etelämaa

+358 40 505 1529

tarja.etelamaa@smy.fi

Martin Antell

Martin Antell

+358 50 354 6757

martin.antell@smy.fi

Kaarina Aro

Kaarina Aro

+358 50 374 5677

kaarina.aro@smy.fi

Vilma Issakainen

Vilma Issakainen

+358 50 402 7579

vilma.issakainen@smy.fi

Anna Kauppi

Anna Kauppi

+358 400 702 102

anna.kauppi@smy.fi

Tero Karjalainen

Tero Karjalainen

+358 50 355 1049

tero.karjalainen@smy.fi

Virpi Korhonen

Virpi Korhonen

+358 400 697 973

virpi.korhonen@smy.fi

Sirpa Kärkkäinen

Sirpa Kärkkäinen

+358 50 3512 416

sirpa.karkkainen@smy.fi

Kai Lintunen

Kai Lintunen

+358 50 351 2415

kai.lintunen@smy.fi

Suvi Pessala

Suvi Pessala

+358 45 657 5442

suvi.pessala@smy.fi

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358445600006

eveliina.pokela@smy.fi

Elena Ramsurrun

Elena Ramsurrun

+358 9 6850 880

elena.ramsurrun@smy.fi

Anne Turunen

Anne Turunen

+ 358 45 6575 440

anne.turunen@smy.fi

Faktureringsinformatio

För snabbare betalningsförmedling ber vi er att skicka fakturan företredesvis som nätfaktura.


Namn: Finska Forstföreningen rf
Adress för nätfaktura (OVT): 003702887709
Förmedlare: Baseware Oyj
Förmedlarens OVT: 003705925424
Förmedlarens nummer: BAWCFI22
Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor, ber vi er att skicka fakturan till Itellas skanningstjänst eller som pdf- eller tif-fil via e-post SMY.FI.P.100988-5@docinbound.co

Pappersfraktura:
Finska Forstföreningen rf
PB 6221
00021 Laskutus
Obs! Faktureringsadressen måste antecknas också på själva fakturan, inte bara på kuvertet.

Tilläggsinformation och instruktioner: Balance-Team Oy, tfn 020 7209 720