En tidsresa till den finländska bioekonomin

Havina är ett ny läromedel i spelform för skolorna. Det är ett verktyg för den sektoröverskridande fenomenbaserade undervisning som ingår i den nya läroplanen.

Läs mera
Pressmeddelande
07.02.2018

Inspirerad av Skogsnöten ut i världen

Läs mera

Ulos – Ut – Out! – storevenemangt kring utomhuspedagogik ska arrangeras igen 9.-11.6.2020 i Nurmes

Läs mera

Hurdan alleman är du?

Gör testet och se hurdan alleman du är: en urban strövare, en snabb naturbesökare eller en perfekt alleman!

Läs mera

Skogen i Skolan

Här hittar du många övningar som man kan göra i skolskogen eller i klassrummet.

Läs mera

Följ med en grupp elever genom skogen

En kort video om elever som bekantar sig med ekonomiskogens kretslopp.

Läs mera

Kurser och Evenemang

Se mera

Skogsnöten

Skogsnöten är en landsomfattande skogskunskaps- och skogsfärdighetstävling där alla grundskolelever i årsklasserna 7-9 kan delta i.

Läs mera

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev På skogens inlärningsstig innehåller information om skogrelaterade evenemang och material.

Läs mera

Skogen i undervisningen

Här hittar du skogliga övningar.

Läs mera

Läromedel

Här hittar du undervisningsmaterial som lämpar sig för småbarnsfostran, grundskolor och gymnasier.

Läs mera