Riksomfattande tävling med skog som tema för elever i högstadiet

Här kan du anmäla din skola/grupp/elev till den 42:a Skogsnöten. Tävlingsdagen är 8.2.2023

Läs mera

Smart bioekonomi – Naturinspirerade innovationer för en hållbar framtid

Vetenskapsjournalist Nina Pulkkinens redigerade kortfilmserie, om finsk toppforskning, lämpar sig till undervisningsbruk.

Läs mera

Skogsskolan Kotten

Skogsskolan Kotten startar skogsundervisning för låg- och högstadier i huvudstadsregionen

Läs mera

Gratis skogsfackman

Ut i skogen, en skogsdag i skolan, ett 60–120 min program om skogen enligt önskan. Tag kontakt!

Läs mera
Näkökulma
03.02.2022

Skogligt skolbesök i Lovisa

Läs mera

Daghem och skolor firar den internationella skogsdagen med sådd

Läs mera

Träd och Kol

En ypperlig animation hur kolet cirkulerar i naturen

Läs mera

Från Betula till Pinus

De mångsidiga uppgiftskorten i storleken A5 presenterar de vanligaste trädslagen på ett åskådliggörande sätt i ord och bild.

Läs mera

En tidsresa till den finländska bioekonomin

Havina är ett läromedel i spelform för skolorna. Det är ett verktyg för den sektoröverskridande fenomenbaserade undervisning som ingår i den nya läroplanen.

Läs mera

Allemansrätten

Testa dina kunskaper om allemansrätten.

Läs mera

Kurser och Evenemang

Se mera

Skogsnöten

Skogsnöten är en landsomfattande skogskunskaps- och skogsfärdighetstävling där alla grundskolelever i årsklasserna 7-9 kan delta i.

Läs mera

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev På skogens inlärningsstig innehåller information om skogrelaterade evenemang och material.

Läs mera

Skogen i undervisningen

Här hittar du skogliga övningar.

Läs mera

Läromedel

Här hittar du undervisningsmaterial som lämpar sig för småbarnsfostran, grundskolor och gymnasier.

Läs mera