Läromedel

Träd och kol

En ypperlig animation om hur kolet kretsar i naturen, som exempel används träd.

Smart bioekonomi – Naturinspirerade innovationer för en hållbar framtid

Vetenskapsjournalist Nina Pulkkinens redigerade kortfilmserie om finsk toppforskning, Lämpar sig till undervisningsbruk. Serien består av 2 till 5 minuter långa videor. Videorna finns på svenska eller finska.

Havina – En tidsresa till den finländska bioekonomin

Havina är ett läromedel i spelform för skolorna. Det är ett verktyg för den sektoröverskridande fenomenbaserade undervisning som ingår i den nya läroplanen.

Läs mera