Läromedel

Det globala utbildningsmaterialet Skogar och hållbar utveckling

Det globala utbildningsmaterialet Skogar och hållbar utveckling – introducerar högstadie- och gymnasieelever samt lärare till tillståndet i världens skogar och skogens roll för att uppnå målen för hållbar utveckling. Materialet har tagits fram som en del av FFD:s projekt i kommunikation och utbildning om global utveckling tillsammans med Finska Forstföreningen och en skogsexpert från Helsingfors universitet.

Hur mår världens skogar? -föreläsningens innehåll:

Hur mår världens skogar?
Världens skogar och deras betydelse för mänskligheten
Skogsnaturens mångfald
Skogarnas förändringar och hot
Framtidens utmaningar för hållbart skogsbruk

Skogen en del av vardagen -föreläsningens innehåll:
Skogarnas många betydelser
Skogens betydelse och användning i utvecklingsländer
Skogar i Finland – ägande och mångfald

Träd och kol

En ypperlig animation om hur kolet kretsar i naturen, som exempel används träd.

Smart bioekonomi – Naturinspirerade innovationer för en hållbar framtid

Vetenskapsjournalist Nina Pulkkinens redigerade kortfilmserie om finsk toppforskning, Lämpar sig till undervisningsbruk. Serien består av 2 till 5 minuter långa videor. Videorna finns på svenska eller finska.

Havina – En tidsresa till den finländska bioekonomin

Havina är ett läromedel i spelform för skolorna. Det är ett verktyg för den sektoröverskridande fenomenbaserade undervisning som ingår i den nya läroplanen.

Läs mera