Skogsskolan Kotten startar sin verksamhet i Tusby forsknningsskogar

Skogsskolan Kotten erbjuder lektioner om skog för elever i grundskolan. Lektionerna sker utomhus. Klass- eller timläraren beställer en sakkunnig till terrängen för att leda lektionerna.

Eleverna kommer till skogsskolan det år som skogen behandlas i läroplanen. Detta sker till största delen i åk. 5-6 och åk. 8. Skogsskolans sakkunniga hör till Finska Forstföreningens ungdomskommunikation.

Skogsskolan Kotten erbjuder lektioner om skog i Tusby forskningsskogar. Forstföreningens sakkunniga kan också komma till skolans närskog och hålla en lektion där.

De klasser som kommer till Tusby är ungefär 3 timmar i terrängen. Matsäck tas med från skolan, eller hemmet, i ryggsäck. Besöket i skolans närskog sker enligt överenskommelse.

Skogsskolans undervisning följer läroplanen

I skogsskolan lär man sig om skogens biologi, trädslag, skogstyper och indikatorväxter, samt naturens mångfalden. Träden är en viktig helhet i skogen. Det gås igenom fotosyntesen, trädens tillväxt, kolets kretslopp och produkter av trä.

Man observerar förändringar i skogen. Årstiderna, klimat och av människan åstadkomna förändringar. Man diskuterar olika näringar som grundar sig på skog, skogsskötsel och annan användning av skog.

Allmänrättens skyldigheter och rättigheter har en viktig roll i Skogsskolan Kotten, liksom vid besöken i skolorna. Man lär sig genom att upptäcka och utföra.

Pilotår 2022

Skogsskolans verksamhet körs i gång under år 2022. Vi bjuder in några låg-och högstadier som första besökare.

Pilotåret finansieras av Finlands Skogsstiftelse. I planeringen deltar skogsägaren Forststyrelsen och Naturresursinstitutet som förvaltar försöksskogarna i Klemetsskog och ger dem till Skogsskolan Kottens och elevernas bruk.

Svenska undervisningen finansieras av Svenska kulturfonden, Brita Maria Renlunds Stiftelse, Finlandssvenska Jordfonden samt Föreningen för skogskultur.


Tilläggsuppgifter

Finska Forstföreningen
Ungdomskommunikation
nuorisoviestinta@smy.fi

Martin Antell
martin.antell@smy.fi
050 354 6757

Anne Turunen
anne.turunen@smy.fi
045 657 5440