Skogsskolan Kotten

Skogsskolan Kotten erbjuder lektioner om skog för elever i grundskolan. Lektionerna sker utomhus. Klass- eller timläraren beställer en sakkunnig till terrängen för att leda lektionerna.

Metsäkoulu Käpy logo

Eleverna kommer till skogsskolan det år som skogen behandlas i läroplanen. Detta sker till största delen i åk. 5-6 och åk. 8. Skogsskolans sakkunniga hör till Finska Forstföreningens ungdomskommunikation.

Skogsskolan Kotten erbjuder lektioner om skog i Tusby forskningsskogar (inbjudningsbrevet). Forstföreningens sakkunniga kan också komma till skolans närskog och hålla en lektion där.

De klasser som kommer till Tusby är ungefär 3 timmar i terrängen. Matsäck tas med från skolan, eller hemmet, i ryggsäck. Besöket i skolans närskog sker enligt överenskommelse.

Skogsutfärd för lärare

Lärare, din tur att vara en elev! Kom med på en uppfriskande 1,5 km promenad. Vi börjar med morgonkaffe på Professorns boning i Klemetskog forskningsskog (Maisalavägen 209, Tusby). På utfärden får du lära dig om skogen och repetera vad skogens mångfald innehåller. De olika stationerna behandlar träd-och växtarter, skogstyper, fotosyntesen, kolets kretslopp, trädets tillväxt, produkter av trä och skogens mångfald. Utflykten behandlar följande områden i läroplanen: hållbar användning av naturresurser, skogens användning samt naturens mångfalld. Nästa utfärd ordnas på tisdag 4.6.2024.

Anmäl senast på torsdag 30.5. Välkommen med!

Skogsskolans undervisning följer läroplanen

I skogsskolan lär man sig om skogens biologi, trädslag, skogstyper och indikatorväxter, samt naturens mångfalden. Träden är en viktig helhet i skogen. Det gås igenom fotosyntesen, trädens tillväxt, kolets kretslopp och produkter av trä.

Man observerar förändringar i skogen. Årstiderna, klimat och av människan åstadkomna förändringar. Man diskuterar olika näringar som grundar sig på skog, skogsskötsel och annan användning av skog.

Allmänrättens skyldigheter och rättigheter har en viktig roll i Skogsskolan Kotten, liksom vid besöken i skolorna. Man lär sig genom att upptäcka och utföra.

Finansiärer

Finska undervisningen finansieras av Finlands Skogsstiftelse och svenska undervisningen finansieras av Svenska kulturfonden, Brita Maria Renlunds Stiftelse, Finlandssvenska Jordfonden samt Föreningen för skogskultur. Skogsägaren Forststyrelsen och Naturresursinstitutet som förvaltar försöksskogarna i Klemetsskog och ger dem till Skogsskolan Kottens och elevernas bruk.

Kontakta oss

Martin Antell

Martin Antell

+358 50 354 6757

martin.antell@smy.fi

Anne Turunen

Anne Turunen

+ 358 45 6575 440

anne.turunen@smy.fi

Suvi Pessala

Suvi Pessala

+358 45 657 5442

suvi.pessala@smy.fi