Metsäkoulu Käpy

Suomen Metsäyhdistys järjestää peruskouluille metsäaiheisia oppitunteja Ruotsinkylän tutkimusmetsässä Tuusulassa. Tarjontaa järjestetään nimellä Metsäkoulu Käpy – Skogsskolan Kotten. Myös opettajille tarjotaan pieniä metsäkursseja kävelyretkien muodossa.

Metsäkoulu Käpy logo

Metsäkoulu Kävyn oppitunteja tarjotaan pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan koululaisille. Kevätlukukaudella retkiä on tarjolla maaliskuulta toukokuulle ja syyslukukaudella elokuulta marraskuulle.

Keväällä 2023 ensisijaisia kohderyhmiä ovat Tuusulan 4. luokat, joilla Metsäkoulu Kävyn oppitunnit ovat osa Agenda 2030 -ohjelmaa. Syksyllä etusijalla ovat ne helsinkiläiset 5.-6. luokat, jotka eivät mahdu syyskuussa järjestettävälle Helsingin koululaisten metsäviikolle. Mahdollisuuksien mukaan metsäoppitunteja voidaan järjestää myös muille luokille.

Metsäyhdistyksen asiantuntija vetää metsäoppitunnit. Reilun kilometrin mittaisen, 2,5 tuntia kestävän rastireitin päätteeksi evästellään nuotiolla. Vastaavia oppitunteja järjestetään myös koulujen omissa lähimetsissä.

Kevään retkipäivät ovat nyt haettavana. Tulostettava kutsu ja hakemuslomake avautuvat alla olevista painikkeista. HUOM! Tarjolla olevat retkipäivät tulevat näkyviin hakemuslomakkeella kielivalinnan jälkeen.

Fotosynteesi Rekolan koulun oppilaiden esittämänä. Kuva: Anne Turunen

Metsäkoulu Kävyn idea: metsäaiheista opetusta metsässä

  • Opetustarjonta vastaa opetussuunnitelmien sisältöjä.
  • Metsässä on helppo oppia havainnoiden, tutkien ja toimien.
  • Retken sisältö sovelletaan oppilaiden ikätasoon sopivaksi.
  • Metsäoppitunnit sovivat monenlaisille oppijoille.

Metsäoppituntien aiheet

Oppitunneilla opitaan ja kerrataan metsän biologiaa, kuten puulajeja, metsätyyppejä ja metsätyyppejä ilmentäviä kasveja sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita. Puut ovat tärkeä kokonaisuus: metsäasiantuntijan kanssa käydään läpi puiden kasvu, fotosynteesi, hiilen kierto puiden näkökulmasta sekä puusta valmistettavat tuotteet. Lisäksi keskustellaan metsiin liittyvistä elinkeinoista, metsänhoidosta ja muusta metsien käytöstä.

Oppilaiden kanssa havainnoidaan metsän muuttumista. Tarkasteltavat muutokset liittyvät metsän kasvamiseen ja kehittymiseen, vuodenaikojen vaihteluun, säähän, ilmastoon ja ihmisen toimintaan.

Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet ovat tärkeässä osassa Metsäkoulu Kävyn oppitunneilla kuten yleensäkin koululuokkien kanssa retkeillessä.

Opettajien kurssit

Metsäkoulu Käpy tarjoaa myös opettajakursseja Ruotsinkylän tutkimusmetsässä. Seuraava opettajien metsäretki järjestetään tiistaina 6. päivänä kesäkuuta. Ilmoittautuminen avautuu tälle sivulle.

Kuvia Metsäkoulu Kävyn metsäoppitunneilta pilottivuonna 2022


Metsäkoulu Kävyn toiminnan rahoittaa Suomen Metsäsäätiö. Ruotsinkylän metsien haltija Metsähallitus ja metsäntutkimusta tekevä Luonnonvarakeskus tarjosivat puitteet Metsäkoulu Kävyn toiminnalle tutkimusmetsässä.

Ruotsinkielistä Skogsskolan Kotten -toimintaa rahoittavat Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Svenska Kulturfonden ja Föreningen för Skogskultur.

Metsäkoulun asiantuntijat

Suvi Pessala

Suvi Pessala

+358 45 657 5442

suvi.pessala@smy.fi

Anne Turunen

Anne Turunen

+ 358 45 6575 440

anne.turunen@smy.fi

Martin Antell

Martin Antell

+358 50 354 6757

martin.antell@smy.fi

Sirpa Kärkkäinen

Sirpa Kärkkäinen

+358 50 3512 416

sirpa.karkkainen@smy.fi