Metsäkoulu Käpy pilotoi tutkimusmetsässä Tuusulassa

Suomen Metsäyhdistys järjesti metsäaiheisia pilottioppitunteja Ruotsinkylän tutkimusmetsässä Tuusulassa kevään ja syksyn 2022 aikana. Toiminnan nimi on Metsäkoulu Käpy – Skogsskolan Kotten. Myös opettajille järjestettiin kesällä pieni metsäkurssi kävelyretken muodossa.

Metsäkoulu Kävyn pilottiretkille kutsuttiin peruskoululuokkia Keski-Uudeltamaalta ja pääkaupunkiseudulta.

Pilotoidun toimintamallin mukaan luokan- tai aineenopettaja tilaa metsäasiantuntijan maastoon oppitunteja vetämään. Asiantuntija kierrättää luokan kilometrin mittaisella ja 2,5 tuntia kestävällä rastireitillä, minkä jälkeen evästellään nuotiolla. Retki on järjestettävissä myös koulujen omiin lähimetsiin.

Oppilaat tulevan Metsäkoulu Kävyn oppitunneille sen lukuvuoden aikana, jolloin metsäasiat ovat luokan opetussuunnitelmassa. Metsäasioita opitaan erityisesti 4.-6. ja 8. luokilla riippuen esimerkiksi siitä, mitä ympäristöopin tai biologian oppikirjasarjaa koulussa käytetään. Kaikki koulut noudattavat samaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

Metsäkoulu Käpy ja Ruotsinkylän tutkimusmetsä mahdollistavat myös monenlaisen opettajien metsään liittyvän kurssitoiminnan.

Metsäkoulun opetustarjonta vastaa opetussuunnitelmien sisältöjä

Metsäkoulun retkillä opitaan havainnoiden, tutkien ja toimien.

Oppitunneilla käydään läpi metsän biologiaa, kuten puulajeja, metsätyyppejä ja metsätyyppejä ilmentäviä kasveja sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita. Puut ovat tärkeä kokonaisuus: metsäasiantuntijan kanssa käydään läpi puiden kasvu, fotosynteesi, hiilen kierto puiden näkökulmasta sekä puusta valmistettavat tuotteet.

Retkellä keskustellaan metsiin liittyvistä elinkeinoista, metsänhoidosta ja muusta metsien käytöstä oppilaiden ikätasoon sopivalla tavalla.

Oppilaiden kanssa havainnoidaan metsän muuttumista.  Tarkasteltavat muutokset liittyvät metsän kasvamiseen ja kehittymiseen, vuodenaikojen vaihteluun, säähän, ilmastoon ja ihmisen toimintaan.

Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet ovat tärkeässä osassa niin Ruotsinkylän tutkimusmetsässä kuin muissakin metsissä koululuokkien kanssa retkeillessä.

Kuvia pilottivuoden metsäoppitunneilta

Fotosynteesi Rekolan koulun oppilaiden esittämänä. Kuva: Anne Turunen
Helsinge skolan yläkoululaiset opettelevat metsänmittaustaitoja. Kuva: Anne Turunen
Monimuotoisuusbingo laittaa lapset juoksemaan ja havainnoimaan erilaisia puita. Kuva: Jóhann Hilmarsson
Tutkimusmetsässä oppilaat näkevät myös ulkomaisia puulajeja, kuten erilaisia pihtoja ja lehtikuusia. Kuva: Anne Turunen
Museoaitta Professorin Pytinki on mainio tukikohta Metsäkoulu Kävylle. Kuva: Anne Turunen

Pilottivuoden toiminnan rahoittaa Suomen Metsäsäätiö. Ruotsinkylän metsien haltija Metsähallitus ja metsäntutkimusta tekevä Luonnonvarakeskus ovat tarjonneet puitteet Metsäkoulu Kävyn toiminnalle tutkimusmetsässä.

Muita rahoittajia olivat Aili ja Yrjö Rasin säätiö sekä ruotsinkielisessä pilotoinnissa Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Svenska Kulturfonden ja Föreningen för Skogskultur.


Lisätietoja

Suomen Metsäyhdistys
Nuorisoviestintä
nuorisoviestinta@smy.fi

Anne Turunen
anne.turunen@smy.fi
045 6575 440