Metsäkoulu Käpy pilotoi tutkimusmetsässä Tuusulassa

Metsäkoulu Käpy tarjoaa pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan peruskoululaisille metsäopetusta maastossa. Luokan- tai aineenopettaja tilaa metsäasiantuntijan maastoon oppitunteja vetämään.

Oppilaat tulevan metsäkouluun sen lukuvuoden aikana, jolloin metsäasiat ovat luokan opetussuunnitelmassa. Metsäasioita opitaan erityisesti 5.-6. ja 8. luokilla. Metsäasiantuntija tulee Suomen Metsäyhdistyksestä.

Metsäkoulu Käpy tarjoaa metsäoppitunteja Ruotsinkylän tutkimusmetsässä Tuusulassa. Metsäasiantuntia voi tulla myös koulujen omaan lähimetsään.

Tutkimusmetsään saapuvat luokat viipyvät perillä noin kolme tuntia. Eväät tuodaan omissa repuissa koululta ja kotoa. Koulun lähimetsässä tehtävän retken kesto on sovittavissa.

Metsäkoulun opetustarjonta vastaa opetussuunnitelmien sisältöjä

Metsäkoulussa opitaan metsän biologiaa, kuten puulajeja, metsätyyppejä ja tyyppikasveja sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä asioita. Puut ovat tärkeä kokonaisuus: metsäasiantuntijan kanssa käydään läpi puiden kasvu, fotosynteesi, hiilen kierto puiden näkökulmasta sekä puusta valmistettavat tuotteet.

Oppilaiden kanssa havainnoidaan metsässä tapahtuvia muutoksia, esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelusta, ilmastosta ja ihmisen toiminnasta johtuvista muutoksia. Keskustelemme metsiin liittyvistä elinkeinoista, metsänhoidosta ja muusta metsien käytöstä.

Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet ovat tärkeässä osassa niin Ruotsinkylän tutkimusmetsässä kuin muissakin metsissä koululuokkien kanssa retkeillessä. Metsäkoulun retkillä opitaan tutkien ja toimien.

Pilottivuosi 2022

Metsäkoulun toimintaa pilotoidaan vuoden 2022 aikana. Mukaan kutsuttiin alaluokkia keväällä ja syksyllä kutsutaan sekä ala- että yläkoululuokkia. Opettajille järjestettiin kävelyretki kesäkuussa.

Opettaja, saitko kutsun? Pilottiluokiksi haetaan vielä kahta yläkoululuokkaa. Ilmoittaudu tästä:

Ilmoittautuminen

Pilottivuoden toiminnan rahoittaa Suomen Metsäsäätiö. Mukana suunnittelussa ovat olleet Ruotsinkylän metsien haltija Metsähallitus ja metsäntutkimusta tekevä Luonnonvarakeskus, jotka antavat tutkimusmetsän puitteet Metsäkoulu Kävyn ja koululaisten opetuskäyttöön.


Lisätietoja

Suomen Metsäyhdistys
Nuorisoviestintä
nuorisoviestinta@smy.fi

Anne Turunen
anne.turunen@smy.fi
045 6575 440