Allemansrätten

I Finland har vi en ovanligt omfattande allemansrätt. Det är otroligt fint! Det är viktigt att vi som rör oss i naturen känner väl igen våra rättigheter och skyldigheter. Gör testet och se en hurdan alleman du är: en urban strövare, en snabb naturbesökare eller en guru – en perfekt alleman?