Hur ordna en tävling för 20.000 elever

Martin Antell Kuva: Anne Turunen

Skogsnöten är en riksomfattande tävling som ordnas för alla högstadier i Finland. Tävlingen är tvåspråkig och en årskurs, klass, grupp eller enskild elev kan delta i tävlingen. I år arrangerades tävlingen för den 43:e gången.

Själva tävlingen består av två delar, först den riksomfattande tävlingen i februari, och sedan finalen i slutet av majmånad. Skogsnöten genomförs av Finska Forstföreningen och Biologi- och geografilärarnas förbund. Olika föreningar och bolag ställer upp som faddrar och hjälper till att genomföra tävlingen.

Skogsnötens planering börjar i augusti året innan. Den arbetsgrupp som planerar frågorna sammanträder ett veckoslut i före skolan börjar. Medverkande är lärare och sakkunniga inom ungdomskommunition. Olika frågor utreds och behandlas. Arbetet är helt på frivillig bas, och fortsätter hela hösten.

Först planeras tävlingsfrågorna som de cirka 20 000 deltagarna från över 300 skolor, skall besvara gemensamt i början av februari.Läroplanen är som grund till frågorna. De skall vara aktuella, behandla skog, geografi, biologi och allt som hör till detta område. Man skall hitta en balans mellan artkännedom, olika diagram, rekreation, i princip allt mellan himmel och jord, och ibland ner i jorden. Att få fram fyra stycken A4 blad som är tilltalade i olika färger med bilder är ett drygt jobb.

Före slutet av året så har anmälningsblanketten än en gång justerats och översatts. Tryckeriet skickar provtryck, färger kollas och layouten granskas en sista gång. Är det lika på båda språken? Texten skall vara lika informativ och frågorna lika svåra på båda språkena.

Anmälan öppnar för alla högstadieelever i mitten av september och pågår till mitten av januari följande år.  Marknadsföringen börjar då anmälan öppnats. Adresslistor kollas, vilken lärare har slutat, vem har bytt skola? I vårt fina digitala samhälle är det förvånande, hur svårt det är att hålla kontaktuppgifter för läsåret uppdaterade.

Alla tillfällen att marknadsföra Skogsnöten tas tillvara. I dagens bråda värld är lärarens tid en mycket ändlig resurs. Vi försöker göra tävlingen så enkel för lärarna som möjligt, med modellsvar och kvaliciferingstävling  på nätet för att minska arbetsbördan. Vi försöker vara lyhörda, för den respons som vi får, och utveckla Skogsnöten så mycket som möjligt utan att tappa tävlingens grundidé. Läraren anmäler hela skolan, en klass eller en grupp.

 De som anmält sig får ett postpaket i slutet av januari. I paketet finns en kåsa, ett diplom, tävlingsblanketter och möjligtvis en liten present åt läraren som tack för deltagandet. Kåsan och diplomet är priset till det bästa resultatet i skolan. År 2024 så packades och skickades 334 paket ut till olika skolor i landet.

Skogsnötendagen är varje år, redan för 23 år,  början av februari. Den dagen har alla skolor reserverat tid för eleverna att genomföra tävlingen. Lärarna skickar sedan in skolans bästa resultat till Forstföreningen. Vi går sedan igenom alla svar som berättigar till en plats i finalen, (samt de som är mycket nära). Detta år var 42 svar klara för final med en genomgång, sedan låg 15 svar på samma poäng. De synades sedan i sömmarna för att få fram de skillnader som behövdes

I god tid har man utrett olika möjligheter för var tävlingens final kan genomföras och olika idéer behandlas med olika framgång. Mera än 100 personer skall inkvarteras, dessutom skall de ha mat och kvällsprogram. Senast i oktober skall det vara klart.

Finalen genomförs torsdag-fredag i slutet av maj. Det är en tvådagars exkursion för både lärare och elev. Själva tävlingen, som utförs på torsdagen, är en bana i terrängen och finalens frågor handlar om naturen och skogen längs med banan. På kvällen blir det avslappnande program och samvaro. På fredagen blir det exkursion för alla deltagare. Vi samarbetar med Forstvetenskapliga fakulteten i Vik samt Aalto-universitetet som erbjuder intressanta program för deltagarna. Fredag eftermiddag avslutas med kungörelse av resultaten och medaljkaffe i huvudstadsregionen.

Kirjoita kommentti