Kontakta oss

Finska Forstföreningen rf

Salomonsgatan 17 A
00100 Helsingfors
info@smy.fi | +358 9 685 0880

Finska Forstföreningen

Elina Antila

Ledande expert, Kommunikation till påverkare, Beslutsfattarnas Skogsakademi

elina.antila@smy.fi
+358 50 351 2411

Elina Antila

Kirsi Joensuu

VERKSAMHETSLEDARE

kirsi.joensuu@smy.fi
+358 40 8400642

Kirsi Joensuu

Tarja Etelämaa

Assistent för ledningen

tarja.etelamaa@smy.fi
+358 40 505 1529

Tarja Etelämaa

Martin Antell

Kommunikation för ungdomar

martin.antell@smy.fi
+358 50 354 6757

Läs introduktionen

Martin Antell

Jord och skogsbruk har intresserat mig sedan liten då vi har en släktgård i Östra-Nyland som varit I släktens ägo sedan 1760- talet. Sålunda började jag 1983, studera vid Agro-Forstvetenskapliga fakulteten på jordbrukssidan. Mitt under studierna blev jag aktieägare till en djurbutik och senare fick jag familj, tre barn, så studierna fick bli. Djurbutiken drev jag I 25 år och först beslutet att riva Böle tågstation fick mig att sluta. Efter ett års funderande började jag med skogsbruksingenjörs studier som jag blir färdiga I sommar.

Mitt arbete på ForstFöreningen kommer att fokusera på svenskan och översättningar. Mitt främsta jobb är att marknadsföra Skogsnötentävlingen samt dataprogrammet Havina för de svenskspråkiga skolorna. Jag ska också ordna utflykter I skolornas närområden I skoglig bemärkelse samt ha lektioner med skog, skogsbruk och natur som innehåll.

Kaarina Aro

Projektledare

kaarina.aro@smy.fi
+358 50 374 5677

Kaarina Aro

Vilma Issakainen

Expert, Kommunikation till ungdomar

vilma.issakainen@smy.fi
+358 50 402 7579

Vilma Issakainen

Anna Kauppi

Kommunikationschef

anna.kauppi@smy.fi
+358 400 702 102

Anna Kauppi

Virpi Korhonen

Projektchef, Uusi Puu - New Wood (Metsäviestintä Oy)

virpi.korhonen@smy.fi
+358 400 697 973

Virpi Korhonen

Sirpa Kärkkäinen

Ledande expert, Kommunikation till ungdomar

sirpa.karkkainen@smy.fi
+358 50 3512 416

Sirpa Kärkkäinen

Kai Lintunen

Kommunikationschef, internationella frågor

kai.lintunen@smy.fi
+358 50 351 2415

Kai Lintunen

Suvi Pessala

Expert, Kommunikation till ungdomar

suvi.pessala@smy.fi
+358 45 657 5442

Suvi Pessala

Eveliina Pokela

Expert, Kommunikation till påverkare, Beslutfattarnas Skogsakademi

eveliina.pokela@smy.fi
+358445600006

Eveliina Pokela

Elena Ramsurrun

Assistent

elena.ramsurrun@smy.fi
+358 9 6850 880

Elena Ramsurrun

Anne Turunen

Expert, Kommunikation till ungdomar

anne.turunen@smy.fi
+ 358 45 6575 440

Anne Turunen

Faktureringsinformation

Finska Forstföreningen rf och Metsäviestintä Oy

+ 358 9 6850 880

Läs introduktionen

Faktureringsinformation

Fakturering
För snabbare betalningsförmedling ber vi er att skicka fakturan företredesvis som nätfaktura.


Finska Forstföreningen rf
  • Namn: Finska Forstföreningen rf
  • Adress för nätfaktura (OVT): 003702887709
  • Förmedlare: Baseware Oyj
  • Förmedlarens OVT: 003705925424
  • Förmedlarens nummer: BAWCFI22

Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor, ber vi er att skicka fakturan till Itellas skanningstjänst eller som pdf- eller tif-fil via e-post.

Pappersfaktura:
Finska Forstföreningen rf                                         
PB 6221
00021 Laskutus

Obs! Faktureringsadressen måste antecknas också på själva fakturan, inte bara på kuvertet.

E-post (för pdf- och tif-filer):

SMY.FI.P.100988-5@docinbound.com

Tilläggsinformation och instruktioner: Balance-Team Oy, tfn 020 7209 720


Metsäviestintä oy
  • Namn: Metsäviestintä Oy
  • Adress för nätfaktura (OVT): 003701116320
  • Förmedlare: Baseware Oyj
  • Förmedlarens OVT: 003705925424
  • Förmedlarens nummer: BAWCFI22

Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor, ber vi er att skicka fakturan till Itellas skanningstjänst eller som pdf- eller tif-fil via e-post.

Pappersfaktura:
Metsäviestintä Oy
PB 6205
00021 Laskutus

Obs! Faktureringsadressen måste antecknas också på själva fakturan, inte bara på kuvertet.

E-post (för pdf- och tif-filer):

MV.FI.P.100990-1@docinbound.com

Adresserna för fakturor (både för pappers- och pdf-) är endast för räkningar.

Tilläggsinformation och instruktioner: Balance-Team Oy, tfn 020 7209 720