Kontakta oss

Finska Forstföreningen rf

Salomonsgatan 17 A
00100 Helsingfors
info@smy.fi | +358 9 685 0880

Finska Forstföreningen

Anders Portin

Verksamhetsledare

anders.portin@smy.fi
+358 40 586 6179

Läs introduktionen

Anders Portin

Ansvarar för verksamheten gentemot styrelsen, finansiärerna och hela medlemskåren. Tycker att det intressantaste med jobbet är den  breda skaran av olika sorters medlemmar, intressanta uppgifter i skogssektorns kärna och naturligtvis goda och innovativt tänkande kollegerna. Det finns inte två likadana dagar och det gör livet intressant.  Trivs på fritiden i förtroendeuppdrag, skogen, på stugan eller i köket.

Tarja Etelämaa

Assistent för ledningen

tarja.etelamaa@smy.fi
+358 40 505 1529

Tarja Etelämaa

Elina Antila

Ledande expert, Kommunikation till påverkare, Beslutsfattarnas Skogsakademi

elina.antila@smy.fi
+358 50 351 2411

Elina Antila

Annamari Heikkinen

Projektchef, Beslutsfattarnas Skogsakademi

annamari.heikkinen@smy.fi
+358 45 6575 443

Annamari Heikkinen

Vilma Issakainen

Expert, Kommunikation till ungdomar

vilma.issakainen@smy.fi
+358 50 402 7579

Vilma Issakainen

Anna Kauppi

Ledande expert, Kommunikation

anna.kauppi@smy.fi
+358 400 702 102

Anna Kauppi

Sirpa Kärkkäinen

Ledande expert, Kommunikation till ungdomar

sirpa.karkkainen@smy.fi
+358 50 3512 416

Sirpa Kärkkäinen

Kai Lintunen

Kommunikationschef, internationella frågor

kai.lintunen@smy.fi
+358 50 351 2415

Kai Lintunen

Hannes Mäntyranta

Planerare, kommunikation

hannes.mantyranta@smy.fi
+358 50 351 2413

Hannes Mäntyranta

Suvi Pessala

Expert, Kommunikation till ungdomar

suvi.pessala@smy.fi
+358 45 657 5442

Suvi Pessala

Elena Ramsurrun

Assistent

elena.ramsurrun@smy.fi
+358 9 6850 880

Elena Ramsurrun

Anne Turunen

Expert, Kommunikation till ungdomar

anne.turunen@smy.fi
+ 358 45 6575 440

Anne Turunen

Faktureringsinformation

Finska Forstföreningen rf och Metsäviestintä Oy

+ 358 9 6850 880

Läs introduktionen

Faktureringsinformation

Fakturering
För snabbare betalningsförmedling ber vi er att skicka fakturan företredesvis som nätfaktura.


Finska Forstföreningen rf
  • Namn: Finska Forstföreningen rf
  • Adress för nätfaktura (OVT): 003702887709
  • Förmedlare: Baseware Oyj
  • Förmedlarens OVT: 003705925424
  • Förmedlarens nummer: BAWCFI22

Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor, ber vi er att skicka fakturan till Itellas skanningstjänst eller som pdf- eller tif-fil via e-post.

Pappersfaktura:
Finska Forstföreningen rf                                         
PB 6221
00021 Laskutus

Obs! Faktureringsadressen måste antecknas också på själva fakturan, inte bara på kuvertet.

E-post (för pdf- och tif-filer):

SMY.FI.P.100988-5@docinbound.com

Tilläggsinformation och instruktioner: Balance-Team Oy, tfn 020 7209 720


Metsäviestintä oy
  • Namn: Metsäviestintä Oy
  • Adress för nätfaktura (OVT): 003701116320
  • Förmedlare: Baseware Oyj
  • Förmedlarens OVT: 003705925424
  • Förmedlarens nummer: BAWCFI22

Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor, ber vi er att skicka fakturan till Itellas skanningstjänst eller som pdf- eller tif-fil via e-post.

Pappersfaktura:
Metsäviestintä Oy
PB 6205
00021 Laskutus

Obs! Faktureringsadressen måste antecknas också på själva fakturan, inte bara på kuvertet.

E-post (för pdf- och tif-filer):

MV.FI.P.100990-1@docinbound.com

Adresserna för fakturor (både för pappers- och pdf-) är endast för räkningar.

Tilläggsinformation och instruktioner: Balance-Team Oy, tfn 020 7209 720