Mitt träd

I mitt träd projektet odlar barnen tallfrön i lämpliga krukor. I slutet av mars till april, är det lämpligt att så fröna. Ni behöver frön, mull och en burk/kruka för att kunna förverkliga projektet.

Mitt träd -projektet är i första hand inriktad till lågstadier, daghem och eftisar i huvudstadsregionen samt Skogsmullegrupper runt om i Finland. Tallfröna är donerade av Siemen Forelia.

En lämplig tidpunkt för sådd är till exempel Förenta Nationernas internationell skogsdag den 21 mars. Då händer det mycket också i naturen: Tallar fäller sina frön då vårsolen torkar kottarna som sprätter upp sina kottefjäll.

För att kunna så fröna, behöver ni filburkar, mjölkkartonger e.d. och mull. Instruktioner för sådd skickas tillsammans med fröna.

Mitt träd projektets frön för 2023 är alla utdelade. Fröna räckte detta år till 13 000 barn i 280 daghem, klubbar och skolor. Tack till alla deltagare!

Undervisning i närskogen för 2-6 årskurser

Svenskspråkiga 2-6. årskursers lärare har möjlighet att beställa en skogsfackman att hålla en lärotimme i terrängen. Teman bestämms tillsammans med läraren. De kan vara t.ex. träd och växter, användning av skog, produkter av trä, mångfalden i skogen, allemansrätten, kolets kretslopp och klimatförändringen. Eleverna kan ställa egna frågor åt skogsfackmannen som han svarar på.

Tag kontakt

Martin Antell

Martin Antell

+358 50 354 6757

martin.antell@smy.fi