Mitt träd

I mitt träd projektet odlar barnen tallfrön i lämpliga krukor. I slutet av mars till april, är det lämpligt att så fröna. Ni behöver frön, mull och en burk/kruka för att kunna förverkliga projektet.

En lämplig tidpunkt för sådd är till exempel Förenta Nationernas internationell skogsdag den 21 mars. Då händer det mycket också i naturen.

För att kunna så fröna, behöver ni filburkar, mjölkkartonger e.d. och mull. Instruktioner för sådd skickas tillsammans med fröna.

Tallfröna är donerade av Siemen Forelia. Finlands Svenska Idrott och Suomen Latu är med och Finlands Skogsstiftelse finansierar arrangemanget av projektet.

Undervisning i närskogen för årskurs 2-6

Svenskspråkiga 2-6. årskursers lärare har möjlighet att beställa en skogsfackman att hålla en lärotimme i terrängen. Teman bestämms tillsammans med läraren. De kan vara t.ex. träd och växter, användning av skog, produkter av trä, mångfalden i skogen, allemansrätten, kolets kretslopp och klimatförändringen. Eleverna kan ställa egna frågor åt skogsfackmannen som han svarar på.

Nästa gång delas det ut frön i början av 2025

Årets frön är slut. Mitt träd -projektet var i första hand inriktad till lågstadier, daghem och eftisar i huvudstadsregionen samt Skogsmullegrupper runt om i Finland.

Tag kontakt

Martin Antell

Martin Antell

+358 50 354 6757

martin.antell@smy.fi