Skolelevernas skogsvecka

Finska Forstföreningen för, tillsammans med skogsbranschen inom huvudstadsregionen, skolelever i åk 5-6 från Helsingfors, Vanda och Esbo ut i skogen. Där behandlas skogsnatur, mångfald, kolets kretslopp, skogens hållbara användning med mera. Skogsveckan för eleverna ut i skogen för att på plats bekanta sig med den.

Evenemangets tema är Ekonomiskogens kretslopp. Tisdag, onsdag och torsdag är finskspråkiga dagar och fredagen svenskspråkig. De årskurser som har skog i undervisningsplanen kan delta.

Ekonomiskogens kretslopp arrangeras för den 23:e gången den 3.-6.9.2024, från tisdag till torsdag på finska och på fredagen på svenska. Mukaan odotetaan lähes tuhatta koululaista, tällä kertaa Det väntas att ca. tusen elever deltar, i år från Vanda.

Evenemanget arrangeras 2024 i Klemetskog forskningskogar i Tusby som i år firar sitt 101-års jubileum.

Video: skogsveckan 2013

Skogsveckans tema kommer från läroplanen.

Under utfärden behandlas innehåll som tas upp i läroplanen, hållbar användning av naturresurser, mångfald och klimatförändringen.

Metsässä tavataan mukavia asiantuntijoita, nähdään hakkuukone työssään ja tutustutaan metsästä saataviin tuotteisiin. Myös metsässä harrastavia 4H:laisia ja metsästäjiä tavataan. Utfärdens rutt har olika fungtionella stationer, t.ex plantering och bestämmandet av mångfalden i ett skogsparti. I skogen träffar eleverna fackmän inom branschen, ser en skogsmaskin arbeta och bekantar sig med olika produkter som framställs av trä. Svenska 4H är med, likaså viltcentralen som berättar om viltvård.

Rutten går igenom fina skogar och till slut får eleverna grilla vid öppen eld, somliga för första gången i sitt liv.

Elevernas respons om utfärden

  • ”Jag lärde mig hur viktigt det är med död ved i skogen och hur lätt det är att plantera ett träd.”
  • ”Det var roligt att bekanta sig med olika skogsarbeten.”
  • ”Skogen är verkligen värdefull och inget liv skulle finnas utan skog.”
  • ”Det finns trä i glass!?”
  • ”Planteringen var absolut den bästa!”
  • ”Jag lärde mig alla koldioxidjuttun!”
  • ”Att äta ute då det regnar.”
  • ”Det var super roligt! Jag lärde mig många nya saker. Jag har fattat att skogen är nyttigare än vad man tror, jag älskar den!!

Arrangörer och finansiärer

Finska Forstföreningen, Naturresursinsitutet, Forststyrelsen, Helsingfors stad, Finlands skogscentral, Fin Forelia Oy, Hyria Koulutus Oy, Stadin ammattiopisto, Yrkeshögskolan Novia, Metsä Group, Stora Enso Metsä, UPM Metsä, Södra skogsreviret, Skogsindustrin r.f., Finlands viltcentral, Helsingfors, Vanda och Esbo-Grankulla viltvårdsföreningar, Huvudstadsregionens 4H-föreningar, Finlandssvenska 4H och Föreningen för Hållbart Skogsbruk. Finlands Skogsstiftelse är huvudfinansiär

Martin Antell

Martin Antell

+358 50 354 6757

martin.antell@smy.fi