Raitio-leden

Raitio leden i Klemetsskog ger en mångsidig bild av hållbart nyttjande av skogar, skogsskötsel, olika skogsprodukter samt skogsnaturen. En ungefär 2 km lång led är lättförkomlig – den följer till största delen en skogsbilväg, vilket gör att den lämpar sig bra för skolbarn och alla andra intresserade.

Längs leden finns 17 stationer, vilka beskrivs kortfattat i var sin tavla. QR-koder på tavlor leder till online-uppgifter – svaren finns i omgivningen. Uppgifter finns både på finska och svenska.

Skogar i Klemetsskog hör till Naturresursinstitutets forskningsskogsnätverk. Raitio-leden förnyades i samarbete med Forststyrelsen, Luke (Metla), Finska Forstföreningen och Tusby kommun (idrottjänster).

Kartor