Raition reitti (Ruotsinkylä)

Ruotsinkylän Raition reitti -metsätalouspolulla saa monipuolisen kuvan metsien kestävästä käytöstä, hoidosta, metsästä saatavista tuotteista sekä metsäluonnosta. Helppokulkuinen, pääasiassa metsäautoteillä kulkeva reitti sopii niin koululaisille kuin muillekin metsistä kiinnostuneille.

Noin kahden kilometrin pituisen polun varrella on 17 kohdetta, jotka on kuvattu lyhyesti maastossa olevissa tauluissa. Taulujen QR-koodeista voi älypuhelimeen ladata tehtäviä, joihin voi etsiä ratkaisuja ympäröivästä metsästä. Tehtäviä on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi. Opettaja, tulosta oikeat vastaukset mukaan maastoon, ne löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Raition reitti on nimetty Metsäntutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskus) entisen ylijohtajan Hannu Raition mukaan. Hän lahjoitti merkkipäivänään saamansa lahjarahat koulujen ja metsäalan yhteistyön edistämiseen.

Ruotsinkylän metsät ovat osa Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsäverkostoa. Sen koealoilla tutkitaan ulkomaisten puulajien lisäksi rauduskoivujen sopeutumista ilmastonmuutokseen, puiden sienitauteja, juurikäävän leviämistä, kotimaisten puiden siemensatoa sekä metsänjalostukseen liittyviä kysymyksiä. Aluetta hoitaa Metsähallitus. Opetuspolun opasteet ja reitit on tehty Metsähallituksen, Luken, Suomen Metsäyhdistyksen sekä Tuusulan kunnan liikuntapalveluiden yhteistyönä.

Katso reitin lähtöpiste Google mapsissa.

Materiaalit

Ruotsinkylän tutkimusmetsä

Raition reitti sijaitsee Ruotsinkylän tutkimusmetsässä. Luonnonvarakeskuksen sivuilta löydät mm. tutkimusmetsän kartan.

Raition reitti Luken sivuilla