Material

Skogen en del av vardagen -videoföreläsning

Det globala utbildningsmaterialet Skogar och hållbar utveckling – introducerar högstadie- och gymnasieelever samt lärare till tillståndet i världens skogar och skogens roll för att uppnå målen för hållbar utveckling. Materialet har tagits fram som en del av FFD:s projekt i kommunikation och utbildning om global utveckling tillsammans med Finska Forstföreningen och en skogsexpert från Helsingfors universitet.

Mat, energi, försörjning, välmående – allt detta erbjuder skogen oss människor runt om i världen. Skogen en del av vardagen – videoföreläsningen går in på skogarnas roll som en del av människans liv och vardag, mede exempel från såväl Finland som den globala södern.

Föreläsningens innehåll
Skogarnas många betydelser
Skogens betydelse och användning i utvecklingsländer
Skogar i Finland – ägande och mångfald

Se också Hur mår världens skogar? -videoföreläsningen

Publicerad
2024
Utgivare
Food and Forest Finland, Finska Forstföreningen med understöd av utrikesministeriet
Kieli
svenska
Laajuus
19 min
Tekija
Text: Markku Kanninen, Dubbning: Sixten Lundberg, Planering av innehåll: Markku Kanninen, Sirpa Kärkkäinen, Janita Jamalainen, Grafisk design: Miikka Tuomaala