Trädplantor växer till skog och produkter – Mitt Träd projektet lär barnen hur det sker


Författaren arbetar som sakkunnig ungdomskommunikör vid Finska Forstföreningen. Texten är översatt av Martin Antell.

Vi firar den internationella skogsdagen den 21.3. Finländska innovationer förevisas internationellt i dagens informationsflöde. Många nationella och lokala evenemang sker på olika håll i världen. I Finland deltar barn i Mitt Träd-projektet, där barn odlar tallar från frön till plantor på fönsterbräden i skolor och dagisar. Projektet får barn att bekanta sig med träd och skog samt hur den växer och mår bra.

Tallplantor. Bild: Annamari Heikkinen

Tallfrö är ett utmärkt undervisningsmedel. Plantans utveckling och skötsel är lätt att kombinera med olika helheter inom undervisningen, där barnen lär sig om trädens tillväxt, skogens utveckling och andra fenomen i naturen.

Finska Forstföreningen har delat ut tallfrön åt skolor och daghem sedan början av 1990-talet. Mitt Träd projektet är en del av Forstföreningens långsiktiga samarbete med skolor som finansieras av Finlands Skogsstiftelse.

Denna vår har Forstföreningen än en gång skickat ut frön i brev till dem som beställt dem, sammanlagt ett halvt kilo. Fröna är donerade av Siemen Forelia. Varje barn får 5 st. frön att så. I år deltog sammanlagt 10 000 barn i nästan 200 skolor och daghem, främst i huvudstadsregionen.  

Efter tålmodig väntan, skötsel, ljus och bevattning så gror fröna. Om alla skulle gro, så ger det 50 000 plantor, som växer på fönsterbräden i olika skolor och daghem   

För att plantorna skall bli stora träd så måste de planteras ut i naturen. 50 000 plantor räcker till drygt 20 hektar skog, dvs, mera än 30 fotbollsplaner! Tallplantorna skall planteras med ca. två meters mellanrum.

Varje planta skulle ha 4 kvadratmeter rum att växa. Andra träd och växter tävlar också om utrymmet. Tallen trivs där var det växer lingon, man kanske hittar lite hallon också. Då man plockar dessa kan man samtidigt kolla att plantorna inte har kvävts av gräs. Följande vår kan man hitta murklor där. 

Efter några år har plantorna vuxit till sig. Då kan de smaka gott åt älgar och hjortar och måste kanske skyddas mot dessa. Rönn smakar också åt hjortdjuren så dem skall man spara som mat åt dem. Björk- och granfrön som vinden fört till tallplanteringen skall också få växa, till en del, så att vi får en blandskog med tall som huvudträ.

Alla träd behöver solljus, vatten och näringsämnen för att växa. Somliga träd kan vara värdefulla fast de inte växer mera. En sälg eller en asp, som tvinar eller har dött är mycket värdefull för de organismer som lever av döda eller döende trän. De är viktiga för mångfalden i skogen. Ryggradslösa djur, svampar, bakterier, mossor och olika lavar lever av, eller på, döda träd. Deras värde kan man inte mäta i pengar.

Då tallarna, som barnen sått denna vår, är över 10 meter långa börjar det vara dags för den första gallringen. Då får man ut massaved, och väljer ut de träd som skall bli kvar, och växa sig stora. Årtalet är kanske 2055, så det tar en lång tid.

Vi vet inte vad man kan framställa av massaveden då. Redan nu så producerar vi bland annat plast, tyg, medicinska salvor, kompositer och bränslen av trä. Vi hittar hela tiden på nya sätt att använda trä som råvara till olika produkter. Trä kan ersätta oljebaserade råvaror i många produkter och så bidra till en bättre hållbarhet i samhället. Nordens skogar, som sköts på hållbart sätt, kan bidra med en råvara som är förnybar och miljövänlig och som kan användas på många olika sätt.

Gammal tall. Bild: Anne Turunen

Efter gallringen, så ökar skogens tillväxt. Dagens frön är en stolt skog då vi kommer till 2100-talet. Man kan bara drömma om vad som tillverkas av dem då, men stockhus och möbler finns säkert på listan, som säkert är längre än idag.  

Vissa träd blir sparträd och får bli stora gamla furor, och efterkomma till dagens barn planterar kanske nya plantor nära dem från Mitt Träd projektet, om det ännu pågår.

Och varför skulle det inte pågå? Det är redan fråga om en över 30 år gammal tradition. De första träden i projektet har redan upplevt en första gallring.

Mitt Träd projektet lär barnen tålamod. De får uppleva hur långsamt träden växer, jämfört med t.ex påskgräset som också sås i samma tider. 

”Hur kan ett så litet frö växa till ett så stort träd” frågade ett daghemsbarn vid sin burk fylld med mylla. Det kan vi alla undra över vid en stor fura. Man kommer inte alltid att tänka på att den en gång i tiden också har varit ett litet frö.

Samarbetspartner

Tallfröna har donerats av Siemen Forelia. Övriga samarbetspartner är Finlands Svenska Idrotts Skogsmulleverksamhet samt Suomen Latus Metsämörriledare rf. Projektet finansieras av Finlands Skogsstiftelse,

Kirjoita kommentti