20 000 högstadieelever deltar i Skogsnöten – granska från kartan om din kommun deltar

Skogsnöten arrangeras på svenska och finska i högstadier i Finland. Årets tävligsblankett publiceras i slutet av februari. Bild: Anna Kauppi

Den riksomfattande tävlingen i skogsvetande ordnas samtidigt i över 300 skolor, rekordmånga svenskspråkiga skolor deltar.

Skogsnöten har etablerat sig som en del av undevisningen i biologi och geografi. Den arrangeras onsdagen 7.2 för 43:e gången. Deltagarna kommer från hela Finland, från Åland till Sevettijärvi.

– Genom att undervisa i biologi ökar elevernas kunskap om naturvetenskap och hur olika ekosystem fungerar. Ekosystemen i skogen och människans inverkan i den, är återkommande teman, säger Ritu Savolainen, ordförande vid Biologi- och geografilärarnas förbund.

– Undervisningen i geografi fördjupar sig i hållbar användning av skog och möjligheterna inom bioekonomin. Eleverna fostras till ansvarsfulla konsumenter som värdesätter hållbara val.

Ritu Savolainen: Undervisningens mål är att fostra eleverna till världsmedborgare, som aktivt fungerar för miljöns och människors bästa.

För alla, även de unga, är det väsentligt att förstå hur viktiga skogarna och skogskunskap är. Att lära sig detta, gör det enklare att möta olika utmaningar.

– Då globala kriser och utmaningar avlöser varandra, är det inte konstigt att ungdomars ångest ökar. Biologi- och geografilärarnas förbund utbildar lärarna att bemöta svåra utmaningar, som klimatförändringen med eleverna, säger Savolainen.

– För att minska förlusten av biologisk mångfald och dämpa klimatförändringen så måste vi sköta om våra skogar, så att de producerar välfärd även för kommande generationer. Miljöproblemen kräver nya innovationer och teknologier. Dessa tillkommer inte utan en stark kunskap i naturvetenskaper, betonar Savolainen.

Skogarna erbjuder ekosystemtjänster och råvaror åt hela jordens befolkning.

– Vi har mycket skogar i Finland, men maten odlar vi på fält eller i trädgårdsodlingar. I utvecklingsländer odlar småbrukaren sin skörd under träden, och kan då kombinera fruktträd, trädgårdsodling och skogsbruk. Boskapen kan utnyttja trädens blad som foder, säger samarbetspartner i Skogsnöten, Janita Jamalainen, organisationen för utvecklingssamarbete FFD.

Att skogen används på olika sätt är ett av teman i årets Skogsnöt. De 50 finalisterna är klara i slutet av mars och finalen går av stapeln i slutet av maj månad. Frågorna i tävlingen är utarbetade av biologi- och geografilärare samt skogsfackmän.

Kontakt

Martin Antell
sakkunnig, kommunikation för ungdomar
Finska Forstföreningen
martin.antell@smy.fi

Tillägsinformation

Deltagande skolor zombar karta och deltagarlista
Skogsnoten.fi | Metsavisa.fi
Skogar och hållbar utveckling: Hur mår världens skogar? -video (FFD)
ffd.fi/skogsnoten

Kirjoita kommentti