Skogsnöten samlar 20 000 deltagare från olika högstadier i Finland – här är tips till tävlingen

Riksomfattande tävlingen för högstadier, Skogsnöten, ordnas onsdagen den 9 februari. Många elever pluggar ivrigt inför stundande drabbning.

– Skogsnötens innehåll hålls hemligt ända till ”Skogsnötendagen”, men tävlingsfrågor från tidigare år ger en viss uppfattning om vad som är att vänta upplyser biologi och geografiläraren Heikki Arponen, som sammanställt frågor i många år.

– Att känna igen olika arter hör till grundnivån inom biologin och skogens artrikedom är en oändlig källa för kvistiga frågor, avslöjar Arponen.

I tävlingen deltar 1 650 svenskspråkiga elever från 28 skolor. Sammanlagt är det 20 000 elever från 300 olika skolor i hela Finland.

Det lönar sig att kunna träd- och övriga arter i skogen

I Skogsnöten har det frågats om alla möjliga olika arter, från småringsmaskar till fåglar och allt där emellan. Man har namngett växter, rovdjur, svampar och bär. De som kan artkännedom samlar lätt poäng.

Eleverna får gnida sina geniknölar då det frågas efter olika organismers samverkan. År 2015 Skogsnöt frågade efter blåbärets betydelse i skogsnaturen. Den 40:e Skogsnöten frågade hurdana organismer nyckelarten sälg upprätthåller.

Skogsnöten fokuserar sig naturligtvis på träd, inte bara biologi och ekologi utan också andra synvinklar. Då Finland firade 100 år frågades det hur vårt nationalträd vårtbjörken syns i vår kultur. Tävlingsblanketten har även presenterat trädets kemiska uppbyggnad och träförädlingen som en del av cirkulär ekonomi.

Skogsnötens uppgifter handlar också om skogskötsel. Bild: Anne Turunen

Mångfalden i skogen har många gånger varit en av uppgifterna. Fågelskådare har briljerat då uppgifterna har behandlat skogsvård från rovfåglars eller hackspettars synvinkel.

Kartuppgifter gynnar orienterare och elever som rör sig mycket i terrängen. Allemansrätten dyker regelbundet upp i uppgifterna. Alla som rör sig i naturen bör känna till reglerna, inte bara deltagarna i Skogsnöten.

Alla kan svara på någon fråga, åtminstone den sista

Biologi- och geografilärarna Pekka Saarinen, Emmi Karavirta, Heikki Arponen och Virve Alanen är en grupp som sammanställer tävlingsblanketten. Bild: Anne Turunen

– Eleverna kan klara sig bra utan att ha skogliga intressen eller hobbyn. Vi sammanställer blanketten så att alla elever kan något, säger Heikki Arponen.

I de svårare uppgifterna, kan en uppmärksam elev hitta svaret i själva uppgiften, bilderna eller graferna.

Skogsnöten presenterar även skogsbranschens kunnande och de mångsidiga arbetsmöjligheterna, som sträcker sig från skogen till internationella uppgifter.

Till slut finns det alltid frågan: intresserar ett sommarjobb inom skogsbranschen? Man får poäng även om man svarar att det inte gör det.

Om jobbet intresserar har eleven möjlighet att vinna ett tvåveckors sommarjobb.


Skogsnöten är ett samarbete mellan skogsbranschen och skolorna

Huvudarrangörer är Biologi- och geografilärarnas förbund samt Finska Forstföreningen. I arrangemangen och i finansieringen deltar också skogsbranschens fadderföreningar.

Sammanlagt har över 1,1 miljoner skolelever deltagit i Skogsnöten sedan starten 1982

Mera information

Martin Antell, Finska Forstföreningen, martin.antell@smy.fi, 050 354 6757
på finska: Anne Turunen, Suomen Metsäyhdistys, anne.turunen@smy.fi, 045 6575 440

Skogsnöten| Metsävisa
Sommarjobb (på finska)
Tävlingsblanketter från tidigare år
Skogsnötens arrangörer och sponsorer

Kirjoita kommentti