Yli 20 000 yläkoululaista osallistuu Metsävisaan – katso kartasta oman kuntasi tilanne

Metsävisan kilpailulomakkeita aiemmilta vuosilta. Vuoden 2024 kilpailulomake julkaistaan helmikuun lopussa. Kuva: Anna Kauppi

Valtakunnallinen metsätietokilpailu järjestetään samaan aikaan yli 300 koulussa ympäri maan.

Metsävisa on vakiinnuttanut paikkansa osana yläkoulujen biologian ja maantieteen opetusta. Se järjestetään keskiviikkona 7.2. jo 43. kerran. Osallistujia on kaikkialta Suomesta Ahvenanmaan ja Sevettijärven väliltä.

– Biologiaa opettamalla kartutamme oppilaiden luonnontuntemusta ja lisäämme ymmärrystä ekosysteemien toiminnasta. Metsäekosysteemi ja ihmisen toiminnan vaikutukset metsissä ovat keskeisiä aiheita, sanoo Ritu Savolainen, Biologian ja maantieteen opettajien liiton puheenjohtaja.

– Maantieteen opetus puolestaan perehdyttää metsien kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin. Oppilaita tuetaan kasvamaan vastuullisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.

Ritu Savolainen: ”Opetuksen tavoitteena on auttaa nuoria kasvamaan maailmankansalaisiksi, jotka toimivat aktiivisesti ympäristön ja toisten ihmisten puolesta.”

Metsien merkityksen ymmärtäminen ja metsäosaaminen on tärkeää kaikille, myös nuorille. Opiskelu auttaa kohtaamaan erilaisia haasteita.

–  Kun globaaleja kriisejä ja haasteita ilmenee jatkuvasti, ei ole ihme, että nuorten ahdistus lisääntyy. Biologian- ja maantiedon opettajien liitto kouluttaa opettajia ilmastoahdistuksen kaltaisten vaikeiden tunteiden käsittelyyn oppitunneilla, Savolainen kertoo.

–  Luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän on osattava hoitaa metsiämme niin, että ne tuottavat hyvinvointia myös tuleville sukupolville. Ympäristöongelmat vaativat uusia teknologioita ja innovaatiota. Niitä ei synny ilman vahvaa luonnontieteiden osaamista, Savolainen korostaa.

Metsät tarjoavat ekosysteemipalveluita eli raaka-aineita ja hyvinvointia kaikille maailman ihmisille.

– Suomessa on paljon metsiä, mutta ruokaa kasvatamme pelloilla ja puutarhoissa. Kehittyvissä maissa pienviljelijä voi kasvattaa metsissään myytävän puun lisäksi ravintokasveja, kuten hedelmäpuita. Puiden lomassa kasvatetaan usein myös vihanneksia, ja kotieläimet voivat käyttää puiden lehtiä ravintonaan, sanoo Metsävisa-yhteistyössä mukana oleva Janita Jamalainen kehitysyhteistyöjärjestö FFD:stä.

Se, että metsät ovat maailman eri kolkissa erilaisia ja niitä käytetään eri tavoin, on yksi tämänvuotisen Metsävisan teemoista. 50 parasta koulutason visailijaa kutsutaan Metsävisan finaaliin. Kilpailukysymykset ovat biologian- ja maantieteen opettajien ja metsäasiantuntijoiden yhdessä laatimia. Metsävisa on osa koulujen ja metsäalan pitkäjänteistä yhteistyötä.

Yhteydenotot

Lisätietoja

Kirjoita kommentti