Beslutfattarnas Skogsakademi har i 25 år fört samhällets beslutfattare ut i skogen

Beslutfattarnas Skogsakademi, som riktar sig till beslutfattare i samhället, fyller 25 år detta år. Kursen och debattforumet har sedan begynnelsen, 1996, haft som mål att stärka finländska beslutfattares intresse och kunnande om skog samt utveckla samarbetet mellan beslutsfattare inom skogsbranschen och andra branscher.

Under åren som gott har over 1500 deltagare, skogsakademiker, med olika bakgrund i samhället deltagit i de olika kurserna. Det har funnits representanter från politiken, företagslivet, vetenskapen, medierna samt olika medborgar- och representantorganisationer. Årets kurs var nummer femtio med 25 nya skogsakademiker.

-Vår uppgift är att föra fram de möjligheter att utveckla samhället som skogen ger samt genom samarbete och samverkan förädla den hållbara användningen av skog i framtiden. Beslutfattarnas Skogsakademi föddes av behovet att föra denna diskussion, berättar Beslutsfattarnas Akademis ledare Elina Antila från Finska Forstföreningen.

Beslutfattarnas Skogsakademis 25:e jubileumsårs tema var social hållbarhet i användningen av skog.

-Skogsbranschen erbjuder utbildning och jobb för tusentals nya arbetare under de närmaste åren. På kursen har det bland annat diskuterats om hurdant kunnande som behövs inom skogsbranschen och hur man kunde få den mera attraktiv som arbetsplats och som investeringsobjekt, berättar Antila.

Dessa teman lyftes också fram under den 50:e Skogsakademins invigningsceremoni som ordnades i Kyrkslätt. Skogsakademins nätverk av tidigare deltagare samt medierna, var inbjudna att delta via en webbsändning.

-Beslutfattarnas Skogsakademi är en av skogsbranschens hållbara sociala instanser-den är en social innovation, som framför hur skogsbranschen arbetar, metoderna, och hur branschen påverkar samhället, sammanfattar Finlands Skogsstiftelses Erno Järvinen i jubileumskursens öppningstal. Finlands Skogsstiftelse finansierar Beslutfattarnas Skogsakademi tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet.

 

Sakkunnigas erfarenheter och diskussionen hittas i bloggar och inspelningar (på finska)

Beslutfattarnas Akademis tredagarskurs i terrängen ordnades detta år i Södra-karelen 24.11-26.11.2021.

-Kursdeltagarna bekantade sig i terrängen med frivilliga skyddsobjekt i skogen i Luumäki samt i Villmanstrand med en avverkning på privat mark. Här träffade de markägaren och entreprenörer i virkesproduktionens kedja. Under kursen fördes många diskussioner om hur hållbar tillväxt syns i Finland. Kursdeltagarna besökte också Finlands största träbyggda skola, Imatras Mansikkalas skola, som blev färdig år 2020, berättar Antila.

Under jubileumsåret har Skogsakademiker uppmanats att skriva bloggar om sin uppfattning om framtiden och att dela skogliga upplevelser och erfarenheter på sociala medier.

Beslutsfattarnas Skogskademi var också med i SuomiAreena-evenemanget där ledande expertis diskuterade om urlakningen av naturen i Finland hotar vår ekonomi och välfärd. Diskussionen var öppen för allmänheten och utfördes vid Helsingfors Allas Sea Pool och streamades på webben. Inspelningen av diskussionen finns tillgänglig på Skogsakademins Youtube-kanal.

Beslutfattarnas Skogsakademis 50:e kurs är på besök i en skog som ägs av Raija och Ossi Tuuliainens stiftelse i Luumäki. Foto: Sanna Vornanen.
Beslutfattarnas Skogsakademis 50:e kurs är på besök i en skog som ägs av Raija och Ossi Tuuliainens stiftelse i Luumäki. Skogen är skyddad med Metso programmet. Sydöstra-Finlands ELY-centralens diplom-ingeniör Paula Mattila (till v.) berättar om Metso-programmet åt Elina Antila, Tiina Vuoristo, Eetu Punkka och Anna Kontula. Foto: Sanna Vornanen.
Beslutfattarnas Skogsakademis 50:e kurs i skogen som hör till Metso-programmet. Skogsakademins deltagare Janne Impiö, Petri Heinonen, Bettina Lindfors, Tarja Etelämaa, Jenny Müller-Wahlman, Marjaana Liukko och Antti-Jussi Oikarinen. Foto: Sanna Vornanen.
Beslutfattarnas Skogsakademis 50:e kurs bekantar sig med Finlands Största träbyggda skola som färdigställdes 2020, Mansikkalas skola i Imatra. Foto: Sanna Vornanen.
Beslutfattarnas Skogsakademis 50:e kurs bekantar sig med Finlands Största träbyggda skola som färdigställdes 2020, Mansikkalas skola i Imatra. Foto: Sanna Vornanen.
Skogsakademin bekantar sig med en avverkning som Södra-Karelens skogsrevir har arrangerat i Vilmanstrand. Av bröderna Räihäs skogsmaskinsentrepenörer berättar Teemu Räihä (i mitten i gul väst) om hur det är att vara maskinentrepenör åt deltagarna. Foto: Sanna Vornanen.
Skogsakademin bekantar sig med en avverkning som Södra-Karelens skogsrevir har arrangerat i Vilmanstrand. Av bröderna Räihäs skogsmaskinsentrepenörer berättar Teemu Räihä (i mitten i gul väst) om hur det är att vara maskinentrepenör åt deltagarna. Foto: Sanna Vornanen.

 


Läs mera: Beslutsfattarnas Skogsakademi

Läs mera (på finska): Päättäjien Metsäakatemian verkkosivut

För mera information om Beslutfattarnas Skogsakademi och jubileumsåret:

Elina Antila, Beslutfattarnas Skogsademins ledare, Finska Forstföreningen

tel. 050 351 2411, elina.antila@smy.fi


 

Kirjoita kommentti