Finlands svenska 4H blir medlem i Finska Forstföreningen – skogsbranschens samarbetsorganisation har nu 50 medlemmar

Finska Forstföreningens höstmöte betonade samarbetsorganisationens roll som förmedlare av dialog och skogsvetande.

”Som samarbetsorganisation vill vi föra fram skogsbranschens gemensamma åsikter. I våra medlemmars gemensamma strävanden finns naturen, människan och ekonomin starkt representerade” sade verksamhetsledare Kirsi Joensuu 15.12 på höstmötet.

Höstmötet godkände Forstföreningens verksamhetsplan för nästa år. Föreningen fortsätter med tidigare program som Beslutfattarnas Skogsakademi, Skogsnöten för högstadier och Forest.fi-nätpublikationen. Över 20 stycken olika projekt förenar huvudtemat att föra fram dialog om skogsbranschens hållbarhet och framtid.

Höstmötet konstaterade att det behövs mera konstruktiv diskussion om skogens hållbara användning samt information om skog i största allmänhet. Här stöder Forstföreningen sina medlemmar genom att at fram och förmedla dylik information.

Finska Forstföreningens kommunikation till ungdomar förstärks då Finlands svenska 4H ansluter sig som medlem. Finlandssvenska 4H hjälper ungdomar att hitta trevliga hobbyn genom att bjuda på olika aktiviteter för ungdomar. Lokalt erbjuder 18 olika klubbar program för ungdomar inom Svenskfinland, även på Åland.

Finlands svenska 4H har länge varit med i Skogsstigen-nätverket, som stärker kunskapen om skog både i teori och verklighet för finländska ungdomar.

”Vi är glada att få stärka det goda samarbete som vi tidigare haft och utveckla samt bredda på ungdomars förhållande till skogen. Vi uppskattar verkligen att  Finska Forstföreningen utför tvåspråkig skogsfostranför ungdomar” säger Finlands svenska 4H:s verksamhetsledare Bettina C. Lindfors. Som Finska Forstföreningens ordförande fortsätter filosofie doktor och VTT:s äldre rådgivare Anne-Christine Ritschkoff. Till ny syrelemedlem valdes Tapio Oy:s Anne Ilola.

Kirjoita kommentti