Finlands svenska 4H mukaan Suomen Metsäyhdistykseen – metsäalan yhteistyöorganisaatiolla on jo 50 jäsentä

Suomen Metsäyhdistyksen syyskokouksessa painotettiin yhteistyöorganisaation roolia dialogin ja metsätiedon edistäjänä.

”Yhteistyöjärjestönä haluamme kuulla ja viedä eteenpäin metsäalan yhteistä ääntä. Laaja-alaisen jäsenistömme tavoitteissa on vahvasti mukana ihminen, luonto ja talous”, Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu totesi 15.12. järjestetyssä syyskokouksessa.

Syyskokous hyväksyi Metsäyhdistyksen toimintasuunnitelman ensi vuodelle. Yhdistys jatkaa tunnettuja hankkeitaan, kuten Päättäjien Metsäakatemiaa, koululaisten Metsävisaa ja Forest.fi-verkkolehteä. Yhteensä yli kahtakymmentä hanketta yhdistää vuoden 2024 pääteemat tulevaisuus, dialogin vahvistaminen ja metsäalan vastuullisuudesta kertominen.

Syyskokouksessa todettiin, että rakentavaa keskustelua ja luotettavaa tietoa metsistä ja niiden kestävästä hoidosta ja käytöstä tarvitaan yhä enemmän. Tässä Metsäyhdistys tukee jäsenistöään kehittäen uusia viestinnän tapoja ja tuottaen materiaalia ja jaettavaa tietoa.

Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän yhteistyö vahvistuu Finlands svenska 4H:n liityttyä yhdistyksen jäseneksi. Ruotsinkielinen 4H auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen tekemällä oppien. Paikallista 4H-toimintaa tarjoaa 18 eri 4H-yhdistystä kaikkialla ruotsinkielisillä alueilla Suomessa, myös Ahvenanmaalla.

Finlands svenska 4H on jo pitkään ollut mukana muun muassa valtakunnallisessa Metsän oppimispolku -verkostossa, joka vahvistaa suomalaisten lasten ja nuorten metsään liittyviä tietoja ja taitoja sekä heidän metsäsuhdettaan.

”Olemme iloisia päästessämme vahvistamaan yhteistyötämme ja yhdessä monipuolistamaan lasten metsäsuhdetta. Pidämme suuressa arvossa sitä, että myös Suomen Metsäyhdistyksessä lasten ja nuorten metsäkasvatusta tehdään kaksikielisenä”, sanoo Finlands svenska 4H:n Bettina C. Lindfors.

Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa uudella kaudella filosofian tohtori ja VTT:n vanhempi neuvonantaja Anne-Christine Ritschkoff. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Tapion toimitusjohtaja Anne Ilola.

Kirjoita kommentti