Arrangörer och sponsorer

Skogsnöten förverkligas med många lärare och skogsfackmän

Skogsnötens huvudarrangörer:

Biologi- och geografilärarnas förbund
Finska Forstföreningen

Skogsnötengruppen (utarbetning av tävlingsfrågorna)

  • Heikki Arponen, Esbo Träskändas skola
  • Virve Alanen, Tavastehus lyseum
  • Emmi Karavirta, Nöykkis skola
  • Pekka Saarinen, Esbo Träskändas skola
  • Sirpa Kärkkäinen, Finska Forstföreningen
  • Anne Turunen, Finska Forstföreningen

Päärahoittaja
Finlands Skogsstiftelse

Skogsnöten faddrar
Metsä Group
UPM
Stora Enso
Forststyrelsen
OP
Metsäteollisuus ry
Metsäkoulutus ry
Finlands Skogscentral

Sommarjobb
Skogsägarna – MTK och skogsvårdsföreningar

Kontakta oss

Martin Antell

Martin Antell

+358 50 354 6757

martin.antell@smy.fi

Anne Turunen

Anne Turunen

+ 358 45 6575 440

anne.turunen@smy.fi

Suvi Pessala

Suvi Pessala

+358 45 657 5442

suvi.pessala@smy.fi