Finalen

Finalen ordnas för de 50 bästa samt deras lärare den 25.–26.5.2023. Till finalen kallas de 50 främsta eleverna samt deras lärare som följeslagare. Inbjudningarna kommer i månadsskiftet mars/april. Den vuxna följeslagaren sköter om anmälan, som bör ske senast torsdagen 6.4.

Till Skogsnötens finalresa inbjuds främst eleven och hens följeslagare, i första hand läraren. Skogsnötens final planeras främst som tilläggsutbildning för  biologi- och geografilärare. Om denna är förhindrad kan en annan av skolans lärare ta hens plats.

Finaldagarnas program, mat och övernattning är gratis för eleven samt följeslagaren samt deras resekostnader ersätts. Om en vårdnadshavare deltar i stället för en lärare så ersätts inte resekostnaderna.

Finalen är en ca. två timmars tävling i terrängen där uppgifterna utförs med mobiltelefon eller platta. Deltagarna får utförliga instruktioner hur Skogsnöten applikationen skall laddas ner och användas vid närmare tillfälle. De finns också möjlighet att utföra finalen med papper och penna samt att byta till de om elektroniken slutar att fungera.

Om man klarar sig bra i Skogsnöten så betyder det publicitet. Lokala medier kan vara intresserade av att intervjua skolans vinnare och i synnerhet finalister. Av finalisterna och deras följeslagare önskar vi tillåtelse att bli fotograferade och att använda dessa i medier då det gäller Skogsnöten.

Programmet torsdagen den 25.5.

Finalisterna och deras följeslagare samlas vid järnvägstorget, bredvid järnvägsstationen. De abonnerade bussarna startar kl 10 till Vik, där Helsingfors universitets Forstvetenskapliga fakultet fungerar som värd för finalens början. Vi äter lunch på Viks studentrestaurang.

Själva finalen avgörs i terrängen på eftermiddagen en kort bussfärd från Helsingfors centrum. Skogsnöten-faddrarna och biologilärare från Skogsnötengruppen arrangerar de olika stationerna med tävlingsfrågorna.

Frågorna i tävlingen besvaras med egen smarttelefon eller tablett. Applikationen och instruktioner hittas här:

Finalisterna inkvarteras på Tavastkulla gård (Hämeenkylän Kartano). Den vårliga gårdparken med gula svalörter och stora ädla lövträd är en upplevelse. Efter middagen ordnas det program för finalisterna och lärarna.

Programmet fredagen den 26.5.

Finalisterna är inbjudna till Aalto-universitetets Bioinnovationscentrum. Deltagarna får delta i olika workshoppar, där man får en inblick i tvärvetenskaplig forskning på hög nivå. (bild: Cecilia Eklund)

Skogsnöten kulminerar i kungörandet av resultaten, prisutdelning samt kaffe och kaka i Metsä Groups huvudkontor i huset Metsätapiola.

Hemfärden till olika delar av Finland startar från Helsingfors centrum kl. 16.