Finalen

Den 43:e finalen i Skogsnöten ordnas den 23–24.5.2024 i huvudstadsregionen.

Finalen ordnas för de 50 bästa samt deras lärare den 23.–24.5.2024. Till finalen kallades de 50 främsta eleverna samt deras lärare som följeslagare. Se listan över anmälda deltagare och deras skolor på kartan.

Välkommen till finalresan!

Till Skogsnötens finalresa inbjuds främst eleven och hens följeslagare, i första hand läraren. Skogsnötens final planeras främst som tilläggsutbildning för biologi- och geografilärare. Om denna är förhindrad kan en annan av skolans lärare ta hens plats.

Finaldagarnas program, mat och övernattning är gratis för eleven samt följeslagaren samt deras resekostnader ersätts. Om en vårdnadshavare deltar i stället för en lärare så ersätts inte resekostnaderna.

Finalen är en ca. två timmars tävling i terrängen där uppgifterna utförs med mobiltelefon eller platta. Deltagarna får utförliga instruktioner hur Skogsnöten applikationen skall laddas ner och användas vid närmare tillfälle. De finns också möjlighet att utföra finalen med papper och penna samt att byta till de om elektroniken slutar att fungera.

Om man klarar sig bra i Skogsnöten så betyder det publicitet. Lokala medier kan vara intresserade av att intervjua skolans vinnare och i synnerhet finalister. Av finalisterna och deras följeslagare önskar vi tillåtelse att bli fotograferade och att använda dessa i medier då det gäller Skogsnöten.

Inbjudan åt FINALISTEN till Skogsnöten-final 2024  | Inbjudan åt LÄRAREN till Skogsnöten-final 2024

Programmet torsdagen den 23.5.2024

Finalisterna och deras följeslagare samlas vid järnvägstorget, bredvid järnvägsstationen. De abonnerade bussarna startar kl 10 och 10.15 från Mannerheimplatsen 2, Helsingfors till öppningstillfället och deltagarna får lunch.

Själva finalen avgörs i terrängen på eftermiddagen en kort bussfärd från Helsingfors centrum. Skogsnöten-faddrarna och biologilärare från Skogsnötengruppen arrangerar de olika stationerna med tävlingsfrågorna.

Frågorna i tävlingen besvaras med egen smarttelefon eller tablett. Applikationen och instruktioner hittas här:

Övernattning sker på Solvalla idrottsinstitut, vid Noux Långträsk i Esbo. Deltagarna har möjlighet att bekanta sig med Finlands naturcentrum Haltias utställning.

Programmet fredagen den 24.5.2024

Finalisterna är inbjudna till Helsingfors universitets forstvetenskapliga fakultet.

Skogsnöten kulminerar i kungörandet av resultaten, prisutdelning samt kaffe och kaka vid UPM Biofore Huset. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah hälsar på Skogsnötens finalister. Det befinner sig nära järnvägsstationen och avgångsplatsen för bussarna så hemfärden kan lätt inledas cirka kl 16.

Resekostnaderna ersätts efter finalen.