Finalen

Finalen ordnas för de 50 bästa samt deras lärare den 25.–26.5.2023. Inbjudningarna kommer i månadsskiftet mars/april.

Till Skogsnötens finalresa inbjuds främst eleven och hens följeslagare, i första hand läraren. Skogsnötens final planeras främst som tilläggsutbildning för  biologi- och geografilärare. Om denna är förhindrad kan en annan av skolans lärare ta hens plats.

Finaldagarnas program, mat och övernattning är gratis för eleven samt följeslagaren samt deras resekostnader ersätts. Om en vårdnadshavare deltar i stället för en lärare så ersätts inte resekostnaderna.

Finalen är en ca. två timmars tävling i terrängen där uppgifterna utförs med mobiltelefon eller platta. Deltagarna får utförliga instruktioner hur Skogsnöten applikationen skall laddas ner och användas vid närmare tillfälle. De finns också möjlighet att utföra finalen med papper och penna samt att byta till de om elektroniken slutar att fungera.

Om man klarar sig bra i Skogsnöten så betyder det publicitet. Lokala medier kan vara intresserade av att intervjua skolans vinnare och i synnerhet finalister. Av finalisterna och deras följeslagare önskar vi tillåtelse att bli fotograferade och att använda dessa i medier då det gäller Skogsnöten.