Anmälan

Alla elever i åk 7-9 kan deltaga, vissa klasser, smågrupper eller enskilda frivilliga elever. Det är gratis att delta i tävlingen.

Lärarna får tävlingsblanketterna, och mallsvar samt priser per post senast en vecka före Skogsnöten-dagen. Det är gratis att delta i tävlingen. Paketet sänds till den lärare som anmält skolan.

Om paketet inte har kommit fram per 30.1 och ingenting har hörts från posten så tag kontakt med Forstföreningen.

Skogsnöten-dagen är den 8.2.2023. Se nedan för tävlingens detaljerade instruktioner. Anmäl dina elever senast 15.1.2023.

Anmälan till Skogsnöten 2023 stängdes 15.1. 2023. Om du har frågor eller önskar efteranmäla din skola tag kontakt med martin.antell@smy.fi, tel 050 354 6757.

Lärarens instruktioner

Belöningar

  • Skolans vinnare belönas med en kåsa och ett diplom. De kommer med tävlingsblanketten och läraren kan dela ut dem vid lämpligt tillfälle, under lektionen eller vårfesten, man kan också be en skogsfackman komma till skolan för att dela ut priset.

  • De 50 bästa och deras lärare får en tvådagars resa till finalen i Helsingfors. Det ordnas program i huvudstadsregionen.

  • Finalens tre bästa vinner pris på 500, 300 och 200 euro. 100 euro vinner övriga som placerar sig bland de tio bästa.

  • Det lottas också ut 15 tvåveckors sommarjobb bland de som klarat sig bra i tävlingen. Vi försöker ordna jobben i elevens hembygd via Skogsreviren, Mtk och Forstföreningen

Viktiga datum

  • Anmäl dina elever senast 15.1.2023. Alla elever i åk 7-9 kan deltaga, vissa klasser, smågrupper eller enskilda frivilliga elever.

  • Skogsnöten-dagen är den 8.2.2023

  • Läraren meddelar skolans vinnare till Forstföreningen senast 3.3.2023

  • Sommarjobben utlottas senast 31.3.2023

  • Finalen i Helsingfors ordnas 25–26.5.2023

  • Sommarjobben infaller de två första veckorna i juni eller vid överenskommen tid.

Övningar inför tävlingen

Man kan bekanta sig med tidigare års tävlingsblanketter. Dessa hittas på Skogsnötens sidor.

Kontakt

Martin Antell

Martin Antell

+358 50 354 6757

martin.antell@smy.fi

Suvi Pessala

Suvi Pessala

+358 45 657 5442

suvi.pessala@smy.fi

Anne Turunen

Anne Turunen

+ 358 45 6575 440

anne.turunen@smy.fi