Material

Ekonomiskogens kretslopp

Ekonomiskogen (ppt) lämpar sig bra för skogsundervisning i årskurser 5 och 6. Det kan dock också användas på högstadiet om man vill repetera skogstemat. Materialet beskriver hur man sköter skog samt vad för produkter man kan tillverka av trä.

Planschen Skogen är full av liv beskriver skogens kretslopp och mångbruk, olika skogsskötselmetoder samt skogsdjur och skogens olika produkter. Den innehåller också fotosyntes och kollagring in: Skogen spelar en viktig roll i klimatförändringen – genom fotosyntes lagras kol i trädet. Material cirkulerar och energin flödar. Planschen är illustrerad av Heikki Kiuru och kan användas som ett stödmaterial i skogsundervisning.

Häftet Ekonomiskogens kretslopp baseras på planschen och innehåller enkla övningar. Både häftet och planschen kan fritt laddas ned. Lärare kan beställa ett gratis exemplar, men då plansch är ihopvikt.

Publicerad
Uppdaterat 2012
Utgivare
Finska Forstföreningen rf
Kieli
svenska, finska
Tekija
Powerpoint: Jussi Akkanen, plansch: Heikki Kiuru