Material

Finskt liv från en papplåda till en träurna

En kort video som visar hur trä är en väsentlig del av finländarnas vardagsliv från livets allra första stundera till de sista.

Publicerad
2015
Utgivare
Finska Forstföreningen
Kieli
svenska, finska, engelska
Tekija
Pablo