Material

Havina – En tidsresa till den finländska bioekonomin

Havina är ett läromedel i spelform för skolorna som Finska Forstföreningen producerat. Det berättar om det finländska samhällets och teknologins utveckling, och om hur människornas livsstil och förhållande till skogen förändrats. Det berättar om hur alla dessa faktorer inverkar på varandra och hur de inverkar på vårt sätt att använda skogen När vi färdas längs tidslinjen märker vi hur en sak leder till en annan. Bioekonomin är kretsloppsamhällets gröna motor. Här möts ofta gammal visdom med ny teknologi och ny toppkompetens.