Material

Från Betula till Pinus – Uppgiftskort om våra träd och deras tillväxt

De mångsidiga uppgiftskorten i storleken A5 presenterar de vanligaste trädslagen på ett åskådliggörande sätt i ord och bild. Här finns bland annat information om trädens tillväxt och växtplatser samt olika uppgifter och lekar man kan göra med eleverna. Beställ det här nya materialet för undervisningen eller använd den elektroniska versionen.

Uppgifterna I kortserien kan användas både i en liten skogsdunge, i skolans närskog eller i ett större skogsområde. Målet är att eleven lär sig göra observationer i naturen och se växelverkan mellan arterna där.

Med hjälp av korten lär du dig känna igen 12 trädarter och får veta en del om deras biologi. Du får också veta vad trädslagen används till, och vad folktraditionen har att berätta om dem.

Vi får djupgående information om trädens tillväxt genom att studera vedens struktur, tillväxt i tjocklek och längd, genom att fundera på de faktorer som inverkat på dem samt med hjälp av olika uppgifter och spel som tangerar ämnet.

Korten kan kostnadsfritt printas ut och användas eller avhämtas från Finska Forstföreningen eller från något evenemang för lärare där vi är med. För beställningar via nätet som vi postar tar vi en postningsavgift på 10 euro.

Publicerad
2018
Utgivare
Finska Forstföreningen
Tekija
Finska Forstföreningen, Teckningar: Marja Koistinen, Översättning: Kerstin Holmström, Finansiering: Aili och Yrjö Rasis stiftelse, Brita Maria Renlunds stiftelse
Pris
10 €
Prenumerera