Material

Allemansrätten test

I Finland har vi en ovanligt omfattande allemansrätt. Det är otroligt fint! Det är viktigt att vi som rör oss i naturen känner väl igen våra rättigheter och skyldigheter.

Utför testet och få svaret. Är du en urban strövare, en snabb naturbesökare eller en guru i skogen.

Utgivare
Finska Forstföreningen