Sommarjobb åt 14 elever som klarat sig bra i Skogsnöten

Bland de elever som klarat sig bra i Skogsnöten, en landsomfattande tävling i skogskunskap för grundskolelever i årskurserna 7–9, utlottas två veckors sommarjobb. Det här är en ny typ av samarbete mellan skogsbranschen och skolorna. Sommarjobben utlottas nu för första gången.

Skogsägarna – via skogsvårdsföreningarna, skogsägarförbunden och MTK – lottar ut 14 sommarjobb bland de elever som i sin skola klarat sig bäst i Skogsnöten. Sommarjobben finns runt om i landet. De ger ungdomarna en inblick i hur det är att jobba inom skogsbruket. Jobben erbjuds på hemorten eller så nära hemorten som möjligt för perioden 2–13.6.2014.

Över hälften av eleverna i högstadiet deltar i Skogsnöten

Skogsnöten arrangeras onsdagen den 5 februari i 392 högstadier runt om i landet. Drygt 26 300 elever och 666 biologi- och geografilärare är engagerade i tävlingen. De nordligaste deltagarna finns i skolorna i Kilpisjärvi och Sevettijärvi och de sydligaste i Hangö och på Kökar och Föglö. Senast den 12 mars ska segrarna i skolorna vara utsedda. Segraren från varje skola deltar i en uttagningstävling på regionnivå och regionernas bästa inbjuds till finalen i Helsingfors 27–28.5.2014. Skogsnöten testar elevernas kunskap i aktuella frågor. Teman i årets tävling är nya produkter från skogen, trädens ekosystemtjänster och skötseln av en rovfågels häckningsområde i en ekonomiskog. Frågorna är anpassade till elevernas kunskapsnivå. Eleverna kan också härleda svaren utgående från frågan.

Hela skogsbranschen stöder Skogsnöten

Metsä Group, UPM, Stora Enso och Forststyrelsen verkar som faddrar för Skogsnöten och ger som priser till eleverna produkter gjorda av inhemskt virke. De sköter också om prisutdelningen i skolorna. OP-Pohjola deltar i arrangemangen på regionnivå och i finalen. Finlands Skogsstiftelse finansierar Skogsnöten. Skogsägarna – via skogsvårdsföreningarna, skogsägarnas förbund och MTK, är med för första gången då de erbjuder sommarjobb.

En arbetsgrupp som utsetts av Biologi- och geografilärarnas förbund BMOL har sammanställt frågorna. Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio deltar också i arrangemangen. Finska Forstföreningen är huvudarrangör.

 

Mer information

Maija Kovanen

Kirjoita kommentti