Barnen i skogen

I början av september kryllade det av förväntansfulla barn i 11-12 års-åldern i Snettans gårds skogar i Esbo. Nästan tusen skolbarn från huvudstadsregionen deltog i en skogsdag där de fick bekanta sig med bland annat avverkning, gallring, viltvård och naturvård.

Barnen fick bekanta sig med vilka produkter man kan göra av träd, allt från papper till ämnen som finns i tandkräm, och de fick själva plantera ett träd som kommer att stå där och växa och suga i sig koldioxid kanske i närmare hundra år.

Mårten Malmström upplät släktens skogar och gav av sin tid för att barnen och deras lärare skulle få lära sig om skog och skogsvård i det rätta elementet. För de flesta av barnen är det här den första kontakten med skogsbruk, för en del kanske första gången de är ute i en skog överhuvudtaget.

Barnen är morgondagens påverkare – föräldrar, lärare, författare, politiker – och en del av dem också skogsägare i framtiden. Därför är det otroligt viktigt att skogsägare och skogsfackmän ger av sin tid och sitt kunnande och smittar av sin entusiasm för skog till skoleleverna. Och att arbetsgivarna och cheferna också förstår vikten och ger utrymme för detta.

Långsiktigt och målmedvetet arbete ger resultat. Skogsnöten, en tävling i skogskunnande för högstadieelever är ett exempel på detta. Under de 35 åren tävlingen har ordnats har redan över en miljon finländare deltagit! Speciellt de som klarat sig bra och kanske varit den bästa i sin skola kommer ihåg det. Särskilt lätta är inte frågorna.

Det gäller att möta barnen och de unga på ett sätt som lockar dem. Ett skogsbesök kan vara just det som avviker från vardagen och väcker intresse. En annan möjlighet, idag när alla spelar Pokemon Go och sitter med näsan klistrad vid smarttelefonen, kan vara att göra skogligt baserade nätspel.

Som ett led i detta, och med de nya läroplanerna som grund, kommer Finska Forstföreningen inom några månader att ge ut ett nätbaserat läromaterial som kan användas gratis i skolorna. Målgruppen är främst högstadieeleverna. På en tidslinje som startar vid istiden och slutar i framtiden kan eleverna klicka på olika frågor och uppgifter som är skogsrelaterade men stöder undervisningen i ett brett spektrum av skolämnen från historia och religion till kemi och biologi.

Om drygt tio år står de nästan tusen barnen som var ute i skogen på skogsdagen i Esbo i beråd att välja studieinriktning, om tjugo år väljer de arbetsplats och om ett tiotal år kommer de kanske att vara med i beslutsfattandet på det politiska planet, eller i varje fall att vara med och fatta viktiga beslut i sitt arbete eller i privatlivet. Beslut som inverkar på nyttjandet av skogarna eller på användningen av miljöriktiga kretsloppsprodukter. Då kanske de kommer ihåg Mårten Malmström och upplevelsen från skogarna i Snettans och det vad de lärde sig där.

Tidigare publicerad i Skogsbruket 9/2016.


Skogsnöten firar ett hundraårigt Finland – testa dina egna kunskaper


 

Kirjoita kommentti