Bioekonomi och arbetslivskunskaper är en del av framtidens skola

Skogsnöten introducerar elever till framtidens nya bioekonomi och tankesätt om återvinningsekonomi. Frågesport för skolelever anordnas för 34e gången onsdagen den 4 februari.

– En av de centrala principerna i de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen är inriktning mot en hållbar framtid. Materialval och verksamhet som slösar naturresurser, energi och biologisk mångfald byts till mer hållbara alternativ, säger undervisningsråd Lea Houtsonen från Utbildningsstyrelsen.

Också Helsingforsungdomar lär sig om skog. – Helsingfors är en del av Finland och Finland är ju skogarnas land. Vi lever i ett land som hör till det nordliga barrskogsbältet och vi är fortfarande beroende av skogen. Jag tycker det är viktigt att vi bygger vår kultur och utkomst på skog också i framtiden. Möjligheterna att skapa välfärd genom bioekonomi är bra. Vår framtid baserar sig på förnybara naturresurser, säger Kirsi Arino, lektor i biologi och geografi i Ärvings högstadium i Helsingfors. Hon och hennes kollegor ordnar Skogsnöten för 120 elever i år.

Bioekonomi i Finland baserar sig huvudsakligen på skogar. Det är bra att lära sig om skog i just skogen. – Skog och natur i allmänhet spelar en central roll i en mångsidig inlärningsmiljö, säger Houtsonen.

Arino vill uppmuntra lärare att gå ut it naturen när de börjar tillämpa den nya läroplanen. – Våga ta eleverna ut i skogen på en utflykt eller för att bara vara! Det är bäst att inte vara för teoretisk men istället låta eleverna hitta sin egen skog själv. Kontakta skogorganisationer för att få hjälp med att ordna utflykter eller studiedagar. Gör detta till en tradition, som upprepas och utvecklas årligen. På det här sättet belastas inte heller lärare så mycket, säger Arino.

Skog och Skogsnöten möjliggör mångsidiga studiehelheter och arbetslivsorientering

Samarbete mellan skolor och arbetslivet samt det övriga samhället kommer att bli tätare när de nya läroplanerna tas i bruk från och med hösten 2016.

– Man skulle kunna utnyttja skog i de s.k. integrerade studiehelheterna där ett tema behandlas samtidigt inom flera läroämnen. Skolor ordnar studiehelheter utgående från lokala resurser. Till exempel skogsbranschen erbjuder utmärkta möjligheter för elever att bekanta sig med olika näringar på närområdet samt att öva sina arbetslivskunskaper, berättar Houtsonen.

– Man kan lätt bygga upp en studiehelhet kring Skogsnöten som kombinerar biologi, geografi, samhällslära, tekniska ämnen och elevhandledning, planerar Arino.

Vid en eventuell prisutdelning möter elever olika skogsexperter och får höra mer om branschen. Därtill har ungdomar som klarat sig bra i Skogsnöten en möjlighet att få sommarjobb.

Hela skogsbranschen med i Skogsnöten

Skogsnöten arrangeras för 34e gången och skolornas vinnare kommer att vara klara senast den 13 mars. Vinnarna i varje region utses senast den 5 maj och en landsomfattande final äger rum i Helsingfors den 26 -27 maj. Skogsnöten sponsras och arrangeras av Biologi- och geografilärarnas förbund (BMOL ry), Finska Forstföreningen, Finlands skogscentral, Metsä Group, UPM, Stora Enso, Forststyrelsen, OP-Pohjola, Finlands Skogsstiftelse och skogsägare – skogsvårdföreningar och MTK.

Tilläggsinformation

 

Kirjoita kommentti