Enkät finansierad av skogsstiftelsen: Finländarna anser att skogssektorn tar sitt ansvar – man vill ersätta plast genom att öka användningen av trä

Vi finländare är positivt inställda till att ersätta icke förnybara material med ökad användning av trä. Det är speciellt plast som man vill ersätta med träbaserade alternativ: Av de svarande anser 45 procent det här vara mycket positivt och 79 procent tämligen positivt.

Nittio procent av finländarna anser att skogssektorn sköter sin uppgift på åtminstone ett ganska ansvarsfullt sätt. Över en tredjedel av finländarna upplever att skogssektorn klart tar sitt ansvar, framgår av en enkät som publiceras i dag.

Vi finländare anser att skogssektorn sköter sin uppgift bäst i fråga om att säkerställa virkets ursprung. Majoriteten av finländarna har en positiv inställning till skogssektorn även vad gäller hållbar produktion, användning och produktion av energi, bekämpning av klimatförändringen, vattenvård och arbetsgivaransvar.

Finländarna är speciellt positiva till träbaserade produkter. Över 90 procent av de svarande förhåller sig åtminstone rätt positiva till träbyggande. Det samma gäller till exempel för kartong- och pappförpackningar och för hygienprodukter såsom mjukpapper. Över 80 procent av de svarande förhåller sig åtminstone rätt positiva till träbaserade bränslen.

Personer över 55 år tycker mest om träbaserade produkter. Tio procent av de svarande anser att skogssektorn sköter sin uppgift på ett ansvarslöst sätt, men även bland dem är över 80 procent positiva till träbyggande och träbaserade förpackningsmaterial.

Vi finländare är positivt inställda till att ersätta icke förnybara material med ökad användning av trä. Bland de svarande var 45–65 åringar mest positiva till det här. Det är speciellt plast som man vill ersätta med träbaserade alternativ: Av de svarande anser 45 procent det här vara mycket positivt och 79 procent tämligen positivt. Nästan lika många ger grönt ljus för att ersätta plastkassar som används i handeln med träbaserade alternativ.

Flera understöder än motsätter sig kalavverkningar

31 procent av finländarna är positivt inställda till kalavverkningar. 15 procent har en negativ inställning och 9 procent säger att de klart motsätter sig kalavverkningar. 36 procent av de svarande har en åsikt som placerar sig mellan positiv inställning och negativ inställning. 10 procent säger att de inte har någon åsikt i frågan. Omtanke om olika arter (65 %) och förändring av landskapet för tiotals år framåt (47 %) var de främsta orsakerna till kritiken mot kalavverkningar.

Ungefär sex av tio ansåg att skogsbruket sköter sin uppgift på åtminstone ett ganska ansvarsfullt sätt i fråga om naturens mångfald och hänsyn till utrotningshotade arter. Lite över hälften av finländarna skulle lägga till skyddet av skogarna. Bland 18–24 åringar (62 %) och bland personer som bor i södra Finland (56 %) understöder flera ett ökat skydd av skogarna än bland andra.

Att stoppa klimatförändringen anses bland finländarna vara skogssektorns största utmaning. I fråga om skogsbruket tänker varannan svarande just så här. Nästan sex av tio anser att skogsbruket i framtiden borde satsa mest på hänsyn till naturens mångfald.

Finlands Skogsstiftelse har finansierat enkäten. Den planerades i samarbete med Pohjoisranta Burson-Marsteller och gjordes via Bilendi Oy:s onlinepanel sommaren 2018. Tusen finländare i åldern 18–70 år svarade på enkäten. Felmarginalen är högst 1,4 procent.

Kirjoita kommentti