Finska Forstföreningens mest kända evenemang fyller tillsammans 100 år

|Huvudstadsregionens elever bekantar sig med ekonomiskogens kretslopp. Fotot: Vilma Issakainen|Foto: Vilma Issakainen|Beslutfattarnas Akademi bygger upp en växelverkan mellan skogsbranschen och övriga branschers beslutfattare. Foto: Erkki Oksanen|Foto: Minnéa Mattbäck

Skogsnöten, skolelevernas skogsvecka, Beslutfattarnas Skogsakademi och forest.fi nätpublikationen har tillsammans i hundra år erbjudit pålitlig information till skogsdebatten i samhället i samarbete med skogsbranschen och dess samarbetspartners. Jubileumsåretråret 2021 firas i arbetets tecken.

Forstföreningen har sedan 1877 under tre århundranden byggt skogsbranschens framtid med hjälp av kommunikation, samarbete och växelverkan.

”Vårt arbete fokuserar sig på ett tjugotal årliga projekt. Då verksamhetsomgivningen förnyas, och vi med den, samt genom att ta tag i aktuella teman har vår kommunikation inom skogsbranschen haft en viktig position i årtionden” säger Forstföreningens verksamhetsledare Kirsi Joensuu.

”Under vårt jubileumsår vill vi göra skogsbruket mera bekant för ett större antal finländare. I jubileumsårets tecken vill vi också tacka de som gjort vårt arbete möjligt. Ungdoms- och beslutfattarkomminikationen och de flesta övriga projekts viktigaste finansiär är Finlands Skogsstiftelse. Kommunikation och evenemang ordnas också tillsammans med hela skogsbranschen – vi har över 50 medlemmar med anknytning till skogen.”

Redan 1,1 miljoner finländare har deltagit i Skogsnöten

Ett av Forstföreningens mest kända evenemang är Skogsnöten. Det är en tävling för högstadier som detta år ordnas för 40:e gången. Årligen deltar över 20 000 elever från mer än 300 skolor med ledning av ca. 500 lärare. Man kan delta på finska, svenska och engelska.

Skogsnötens aktuella ämnen förverkligar biologins, geografins och samhällslärans undervisningsplan. Tävlingsfrågorna planeras tillsammans med Biologi- och geografilärarnas förbund. Skogsbranschens samarbetspartner är med och förverkligar finalen i maj månad som, då Coronan inte stör, är en tvådagars exkursion för de 50 bästa resultaten av skolornas vinnare i tävlingen.

Med anledning av jubileumsåret så samlar vi in minnen från Skogsnöten av deltagare, lärare och arrangörer som publiceras på Skogsnötens nätsidor.

Metsävisan finaalin kilpailuryhmä
Fotot: Vilma Issakainen

Huvudstadsregionens elever bekantar sig med ekonomiskogens kretslopp.

Ett annat evenemang som är riktat till elever och lärare, som firas under jubileumsåret sker på hösten. I 20 år har huvudstadsregionens skolelever fått fira en dag i skogen. Tusen sjätteklassister bekantar sig med ekonomiskogens kretslopp under skogsveckan för skolelever. Evenemanget ordnas turvis för elever från Helsingfors, Esbo och Vanda.

”Lärarna uppskattar ett långsiktigt skolsamarbete och deltar gärna på nytt” säger Joensuu.

Varje år är det nya elever som lär sig nya saker. Skogsveckans teman är, hållbar användning av skog, naturens mångfald, skogens utnyttjande samt klimatförändringen samt hur man begränsar denna och kommer från undervisningsplanen. På engagerande stationer ser eleverna, varför och hur skogar sköts, hurdana produkter som man tillverkar av trä och vad allt man kan göra i skogen.

Poika pottiputki olalla. Kuva: Vilma Issakainen
Foto: Vilma Issakainen

I skogen träffar eleverna olika sakkunniga, ser en skotare i arbete, planterar plantor och äter vägkost vid en brasa, förstås.

Förutom Skogsveckans huvudfinansiär, Finlands skogsstiftelse, är det ett tjugotal övriga arrangörer och finansiärer inom skogs- och miljöbranschen.

Beslutfattarnas Skogsakademi har byggt upp en dialog i 25 år

Finska Forstföreningens mest kända kommunikation för påverkare och beslutsfattare är Beslutsfattarnas Skogsakademi fyller 25 år under jubileumsåret. Kursen och debattforumet för samhällets beslutsfattare och övriga påverkare vill öka  intresset för skog samt stärka deras kunskaper om skogsbruk samt ge en möjlighet till samarbete mellan skogsbranschen och övriga beslutsfattare.

”Målsättningen är att bygga på en öppen dialog och ett utbyte av åsikter om skog, dess hållbara användning samt olika träprodukter. Målsättningen uppnås genom att bjuda in påverkare och beslutsfattare från olika branscher”, berättar Joensuu

Av deltagarna i Skogsakademin är ungefär en fjärdedel från skogsbranschen. Under kurserna ordnas seminarium och diskussioner, dessutom besöker man skogliga och skogsindustriella objekt.

Skogsakademins kurser ordnas för det mesta två gånger per år. Jubileumsåret 2021 ordnas dock bara en p.g.a. koronaläget. Det blir den 50:e i ordningen och förverkligas i september.

Päättäjien Metsäakatemin seminaaripäivä. Kuva: Erkki Oksanen
Beslutfattarnas Akademi bygger upp en växelverkan mellan skogsbranschen och övriga branschers beslutfattare. Foto: Erkki Oksanen

Nyheter från skogen och skogsbranschen på nätet i 15 år

Skogsbranschens gemensamma nätpublikation, forest.fi, har publicerats i 15 år. Nätpublikationens relevanta artiklar berättar om skogens hållbara användning på en bred bas. Artiklarna ger en syn på skogsbranschens åsikt i aktuella ämnen i samhällsdiskussionen, som klimatförändringen, mångfalden, bioekonomin och innovationer. Bland de mest lästa artiklarna finns även kuriositeter såsom odling av kantareller. Internationellt har artikeln om de få skogsbränder som vi har fått många ”klick”.

Innehållet i forest.fi publiceras på finska och engelska. Målgrupperna är utomlands: publikationen vill nå beslutsfattare som är viktiga för skogsbranschen i Europa. I Finland fungerar forest.fi som en källa för information om skogsvetande. Förutom aktuella rubriker, publiceras det fakta, grafer och ordförklaringar som belyser skogsbranschens termer både på finska och engelska.

forest.fi
forest.fi nätpublikationen tar upp aktuella ämnen för skogsbranschen. Foto: Minnéa Mattbäck

”Vår nätpublikation forest.fi är ett ypperligt exempel på hur man idkar samarbete inom skogsbranschens kommunikation. I publikationens publikationsråd finns representanter för Finlands Skogsstiftelse, Forststyrelsen, Finlands Skogscentral, Jord-och skogsbruksministeriet, MTK ,Metsä Group, Strora Enso, UPM, Skogsindustrin rf, och Sågindustrin rf”, säger Kirsi Joensuu

”Jubileumsåret 2021s olika projekt uppdagar synergin mellan olika projekt: skogen tillhör alla – på alla platformer. Jubileumsåret till ära så publicerar vi, med början i februari, kända personers kåserier om skogens betydelse för dem, på våra webbsidor och som podcasts”.

Kirjoita kommentti