Martin Antell började jobba med skolungdomsarbetet

Martin Antell inledde sitt jobb Finska Forstföreningen I mitten av maj ungdomsinformations avdelningen och fick genast ta tag i Skogsnötens final. Hösten kommer att innebära ett tätt sammarbete med svenskspråkiga grundskolor. 

Jag är hemma från Helsingfors och bodde där mina första 28 år, sedan ett par år I Esbo, Sibbo 16, och nu 10 år I Ekenäs. 

Jord och skogsbruk har intresserat mig sedan liten vi har en släktgård i Östra-Nyland som varit I släktens ägo sedan 1760- talet. Sålunda började jag 1983, studera vid Agro-Forstvetenskapliga fakulteten jordbrukssidan. Mitt under studierna blev jag aktieägare till en djurbutik och senare fick jag familj, tre barn, studierna fick bli. Djurbutiken drev jag I 25 år och först beslutet att riva Böle tågstation fick mig att sluta. Efter ett års funderande började jag med skogsbruksingenjörs studier som jag blir färdiga I sommar. 

Mitt arbete ForstFöreningen kommer att fokusera svenskan och översättningar. Mitt främsta jobb är att marknadsföra Skogsnötentävlingen samt dataprogrammet Havina för de svenskspråkiga skolorna. Jag ska också ordna utflykter I skolornas närområden I skoglig bemärkelse samt ha lektioner med skog, skogsbruk och natur som innehåll. 

Kirjoita kommentti