Material

Teckning_Vilma_Issakainen

Allemansrätten test

Gör testet och se en hurdan alleman du är: en urban strövare, en snabb naturbesökare eller en guru - en perfekt alleman?
Asp

Från Betula till Pinus – Uppgiftskort om våra träd och deras tillväxt

De mångsidiga uppgiftskorten i storleken A5 presenterar de vanligaste trädslagen på ett åskådliggörande sätt i ord och bild.
Publiceringstid: 2018 Filer: 1
Havina etusivun kuva

Havina – En tidsresa till den finländska bioekonomin

Läromaterialet Havina är avsett att vara ett verktyg för den sektoröverskridande fenomenbaserade undervisning som ingår i den nya läroplanen. Havina-läromaterialet kan spelas med dator eller tablett som har en fungerande nätanslutning.
Publiceringstid: 2018
mlfis_tunnus_01_sv_rgb_markomyllyaho

Min lycka finns i skogen

Publiceringstid: Juni 2016 Filer: 15
FFF logon

Logon

Filer: 1
Metsien kestava kaytto

Hållbar användning av skog

Publiceringstid: 2014 Filer: 1

Ekonomiskogens kretslopp

Publiceringstid: Uppdaterat 2012 Filer: 3
KartongAgnes

Kartong-Agnes

Publiceringstid: 2005 Filer: 1
Skogsankan

Skogsankan

Publiceringstid: 2008 Filer: 1
Våra trädslag

Våra trädslag

Publiceringstid: 1996 Filer: 1

Skogen och klimatförändringen

Publiceringstid: 2009 Filer: 4