Såddprojektet ”Mitt träd”: Tusentals barn sår träd med anledning av den Världsskogsdagen

Barnens såddprojekt ”Mitt träd”. Bild: Joona, 6 år.|

Finska Forstföreningen delar också i år ut femtiotusen tallfrön till daghem, skolor och till Skogsmullegrupper. I projektet ”Mitt träd” deltar årligen upp till tiotusen barn, vilka sår ett träd med anledning av den internationella Världsskogsdagen den 21 mars.

Förenta Nationernas Världsskogsdag påminner oss om skogarnas betydelse i våra liv. De barn som anmält sig till såddprojektet doppar sina fingrar i myllan och sår fem frön per man i burkar, för att driva upp egna tallplantor.

Såddprojektet är ett sätt att få barnen att förstå naturens fenomen. Barnen ser till att fröna gror och utvecklas till groddplantor, så att de kan planteras ut till exempel på gårdsplanen. Det gäller att sköta om att fröna – och senare plantorna – har fukt, ljus och värme i lämpliga doser.

Ifall varje frö gror och skulle planteras ut i naturen, skulle det bli en tallskog på totalt 25 hektar.

Finska Forstföreningen har inom projektet ”Mitt Träd” sett till att barnen via skolor, daghem och Mulleklubbar fått frön allt sedan år 1993. Under den här tiden har inalles mer än 250 000 små trädodlare myllat in mer än 1,2 miljoner frön. De äldsta träden är redan ett kvartsekel gamla och flera meter höga.

Fröna har donerats av SiemenForelia och Tapio. I samarbete medverkar också Suomen Latu, Metsämörriohjaajat r.y. och Finlands Svenska Idrott som ansvarar för Skogsmulleverksamheten på svenska.

Projektet ”Mitt träd” är främst avsett för förskolor och daghem, eftermiddagsklubbar och för Skogsmullegrupper. Fröbeställningar tas emot ända till den 30 april eller så länge fröna räcker.


Fröbeställning: www.smy.fi/sv/evenemang/mitt-trad-saddag

Närmare uppgifter: Anne Turunen, Finska Forstföreningen, anne.turunen@smy.fi, tfn 045 657 5440


 

Kirjoita kommentti