Tusentals barn sår trädfrön

Över 8000 barn från över 200 daghem, skolor och Skogsmullegrupper, sår över tiotusen tallfrön för att hedra den internationella skogsdagen, den 21 mars.

FN´s deklaration om världsskogsdagen, skall påminna oss skogarnas betydelse om en del av våra liv. Alla barn som deltar, sätter sina fingrar ner i mullen och sår tallfrön. Därefter bär de ansvar och sköter om fröna tills de blir små trädplantor, som kan placeras ut i naturen.

Såddagen är ett sätt för barnen att få förståelse om naturens kretslopp. Att sköta om fröna kräver regelbunden vård, dvs. rätt mängd av fukt, värme och solljus, så att fröna gror och blir små plantor. Plantorna kan sedan planteras ut, till exempel på gårdsplanen.

En liten trädplanta är början på något stort. Om alla barns frön skulle gro, och man skulle kunna plantera ut plantorna i naturen, skulle det bli en tallskog på 25 hektar.

I Mitt Träd -projekt, där Finska Forstföreningen skickar frön till daghem och skolor, har pågått sedan 1993. Under denna tid har 250 000 barn sått 1,2 miljoner tallfrön. De äldsta plantorna börjar redan vara flera meter höga.

Fröna har skänkts av Siemen Forelia. Mitt Träd -projekt förverkligas i samarbete med Suomen Latu, Metsämörriohjaajat ry och Finlands Svenska Idrott. Finlands Skogsstiftelse finansierar projektet.

Tilläggsinformation:

  • Eva-Lotta Backman-Winquist, ombudsman, Finlands Svenska Idrott, eva-lotta@idrott.fi, mobil 050-5249624
  • Sirpa Kärkkäinen, kontaktchef, Finska Forstföreningen, sirpa.karkkainen@smy.fi, mobil 050-3512416
  • Finlands FN-förbund, Internationella skogsdagen

Sammarbetspartners:

Finska Forstföreningen, Siemen Forelia Oy, Suomen Latu, Metsämörriohjaajat ry, Finlands Svenska Idrott rf, Finlands Skogsstiftelse

Kirjoita kommentti