Ungdomsarbete samlar ihop skogsbranschen

||||

Det finns ingen annan bransch där ett lika mångsidigt gäng skulle samlas för att fundera på frågor kring ungdomsarbete. I seminariet, som arrangerades av Metsämiesten Säätiö, fanns deltagare från såväl jord- och skogsbruksministeriet, skogsbranschens läroanstalter, skogsbolag och intresseorganisationer samt Forststyrelsen.

Ungdomsarbete är viktigt inom skogsbranschen, något som framhävdades redan riktigt i början av seminariet. Det finns klart och tydligt en stark vilja att fortsätta den fina traditionen av ett fungerande undomsarbete. Seminariet fungerade som slutseminarium för projektet ”Skogen talar”, men ordförande för Metsämiesten Säätiö, Ilpo Tikkanen menar att vi dock änåd ännu är först halvvägs när det gäller ett välstrukturerat ungdomsarbete. Projektet understryker betydelsen av att branschens ledning binder sig vid ungdomsarbete. Chefen för Forststyrelsen, Esa Härmälä, hävdade att ungdomsarbete inom branschen har fullt stöd av ledningsgruppen.

Esa Härmälä tycker att skogsbranschen borde kunna välja årsklassernas bästa istället för dem som har ett skogsaktigt hobby eller en familjebakgrund med skogen. Bild: Erkki Oksanen.

Flera gånger under tillställningen berömdes Forststyrelsens Pilke Vetenskapscentrum i Rovaniemi för dess verksamhet inom ungdomsarbetet. ”Liknande verksamhet borde definitivt ordnas även i huvudstadsregionen, och viktigt vore att ett sådant vetenskapscentrum skulle ligga lägemässigt centralt och lätt tillgängligt för ungdomar”, säger Härmälä. Verksamhetschefen Tapani Tulkki på Pääkaupunkiseudun partiolaiset (Huvudstadsregionens scouter) tycker att behovet av ungdomsaktivitet betonas av att det huvudstadsregionen nuförtiden är förbjudet att göra annat än att gå på stigar i kommunernas och statens skogar. Enligt Härmälä är det oroväckande ifall scouterna känner lika.

Luonnonvara@MTKkoulutus: Perusopetuksen oppilaille tulisi kaikille tarjota oppimiskokemus metsästä, kertoo Esa Härmälä #metsapuhuu seminaarissa

Kirsi Arino, lektor i biologi och geografi, tycker att det är viktigt att få kontakt med ungdomarna redan i lågstadiet. ”Det är svårt att få en lat 14 åring att bli intresserad av någonting alls”, säger hon. Själv undervisar hon i skogen och om skogen. Bild: Erkki Oksanen.

En av målsättningarna med Skogen talar -projektet var att öka ungdomars intresse för studier inom skogsbranschen. Fastän antalet sökanden har ökat en del, finns det ännu mycket att göra för att nå målsättningen. Endast några procent av ungdomar är intresserade av studier inom skogsbranschen. En stor del av ungdomar har i allmänhet svårigheter med att välja intresseområde när det gäller studier, vilket å andra sidan kan vara en stor potential för skogsbranschen.

Enligt Härmälä skulle intresset för utbildning inom skogsbranschen öka ifall det fanns utbildningsmöjligheter och skolor i de större städerna i Södra Finland. Då kunde dessutom studeranden från andra skolor och fakulteter utföra delstudier inom skogsbranschen. Heikki Pajuoja, verksamhetsledaren för Metsäteho, menar att ungdomar inte heller gärna flyttar långt bort hemifrån, vilket tydligt är ett problem för just det här utbildningsområdet. Största delen väljer en skola som ligger högst 90 kilometer från hemorten. Detta gäller dock inte nordfinländare. Däremot bor en mycket stor del av landets ungdomar i Södra Finland.

Piritta Marttila @pirtta: Oletko kertonut lähipiirin nuorille metsäalasta? Hyviä ideoita nuorisoviestintään! @PILKEtalo #metsäpuhuu #metsäala

Vid sidan om seminariet utfördes grupparbeten. Här funderar man hur man får samarbetet och nätverket att fungera bättre. I varje bransch finns viktiga saker som skall utföras av någon arbetstagare. Under tillställningen skulle man namnge fem saker som man själv skulle kunna göra för ungdomskommunikationen. Bild: Erkki Oksanen.

Skogen talar -projektets praktiska verkställare, kontaktchefen Sirpa Kärkkäinen berättade om projektets målsättningar samt resultat tillsammans med planeraren Vilma Issakainen från Finska Forstföreningen. De påpekade att varje arbetstagare är med och bygger upp ryktet och fungerar som budbärare för branschen – ett viktigt arbete som inte går att outsourca.

Genom social media och bloggar kan man relativt enkelt nå både ungdomar och lite äldre. Iida Hepolehto och Atso Ahonen, som båda studerar vid Yrkeshögskolan Laurea, berättar att ungdomarna vill vara positiva på nätet.

Inna-Pirjetta Lahti @innastus: Nuorten motivaatio jakamiseen somessa: itsetunto, hyväksytyksi tuleminen ja itsensä määrittäminen #metsäpuhuu #some

ErkkiOksanen_smy_MPseminaari6
Det frågades av Iida Hepolehto och Atso Ahonen att hur skulle skogsbranschen kunna ingå i ungdomarnas liv. De svarade att branschen erbjuder jobb, vilket intresserar de unga. Bild: Erkki Oksanen.

Speciellt på Facebook skall man enligt Hepolehto och Ahonen vara väldigt försiktig med en hurdan bild man ger av sig själv. På grund av försiktighet brukar Hepolehto och Ahonen sällan dela och gilla på Facebook, men båda menar att de ändå följer noga med sådant som de tycker är viktigt och intressant.

Hepolehto och Ahonen poängterar att det är viktigt att närma sig ungdomar med innehållsmässigt relevant info. Ifall en filmsnutt är rolig och tilltalande så kan man dela den, oberoende om det är en reklam. En fin bild av en produkt sprider sig nog på Instagram, men dock inte om man har stämplat på REA -30%.

Bloggarna är den så kallade sjätte statsmakten och fungerar helt på ett helt annat sätt än traditionell media. Människor litar på bloggarnas värderingar. Bloggarnas råd och åsikter känns ofta nära, precis som råd från vilken egen bekant som helst, berättade Inna-Pirjetta Lahti, grundaren för Kohtaamistoimisto Innastus. Ungdomar påverkas av föräldrarnas inställningar och åsikter, även om de inte alltid medger det. Därför är det av stor betydelse att även försöka påverka föräldrar. Ifall det intresserar, kunde man tänka på samarbete med en mammabloggare, säger Lahti. Mammabloggarna som bloggar om vardagen i en barnfamilj är en stor och läst grupp.

Anne Kettunen @KettuAnne: Illan seminaarissa äänestettiin kävyillä. #töissämetsäalalla #käpyeiselänalla #metsäpuhuu

Seminariet avslutades med en övning av mera konkret natur. Alla deltagare hade blivit tilldelade en tallkotte – den skulle man fälla i den vasen, som man tyckte att bäst beskrev ens egen relation till ungdomsarbete inom skogsbranschen.

I slutet av kvällen var den vänstra vasen full, medan den andra förblev tom. Bild: Erkki Oksanen.

Kirjoita kommentti